Dermatoscopie voor de huisartsenpraktijk

Doelgroep

Huisartsen 

Datum en locatie

Het gaat om een tweedaagse cursus die plaatsvindt op 23 september en 2 november 2020 - Van der Valk Drachten

Tijd

13.00 - 17.45 uur

Prijs

 € 500,00

Sponsoring

-

Accreditatie

Toegekend door ABC1 (CvAH) - 10 punten. Deze ontvangt u nadat u de gehele leercirkel van de nascholing hebt doorlopen!

Docenten

Nynke Molders (dermatoloog Medisch Centrum Leeuwarden), Janine Dickinson (dermatoloog Nij Smellinghe Drachten)
 en Els Visser (huisarts in Groningen)


Inleiding en inhoud

In samenwerking met SCEM organiseert de Doktersacademie de cursus Dermatoscopie voor de Huisartsenpraktijk. Deze nascholing richt zich op het diagnosticeren van  huidafwijkingen die patiënten als verdacht bij de huisarts aanbieden. Dat doet u zowel met het blote oog als met de dermatoscoop. De nascholing is bedoeld om de differentiatie tussen goed en fout, pluis en niet-pluis, te optimaliseren. Hierdoor wordt afwachtend beleid bij zeker benigne afwijkingen ondersteund en worden onnodige excisies en verwijzingen voorkomen. Beter voor de patiënt, de huisarts en voor de dermatoloog.
Belangrijk: u werkt op uw eigen laptop op deze beide cursusdagen. Wilt u deze dus meenemen?

Opbouw van de cursus

De nascholing bestaat uit twee bijeenkomsten met een aantal weken ertussen. In die weken gaan de deelnemers in de eigen praktijk oefenen met het gebruik van de dermatoscoop en het hanteren van het algoritme van de patroonherkenning. De docenten geven online feedback op de door de deelnemers geüploade casuïstiek.

N.B. de dermatoscoop is een hulpmiddel en geen diagnosticum, er wordt gebruik gemaakt van patroonherkenning als algoritme. Huisartsen die niet in het bezit zijn van een dermatoscoop kunnen een exemplaar in bruikleen ontvangen of bij deelname aan de nascholing een scoop (type "Heine D20 plus") aanschaffen tegen gereduceerd tarief. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met SCEM  via telefoonnummer 0345-576642 of via scem@scem.nl.

Programma dag 1

13.00 uur

Inloop en lunch

13.30 uur

Inleiding, leerdoelen, leermiddelen, vorm en opbouw van het consult, positionering en uitleg van de dermatoscoop.

14.15 uur

Uitleg algoritme dermatoscopie en interactieve bespreking van de top 12 van de meest belangrijke verdachte huidafwijkingen

15.15 uur

Pauze met koffie en thee en koekje

15.30 uur

Vervolg interactieve bespreking met tussentijdse en afsluitende quiz

17.00 uur

Instructie online cursusonderdeel: casus maken, uploaden en presenteren op bijeenkomst 2.

17.45 uur

Afsluiting

Programma
dag 2

13.00 uur

Inloop en lunch

13.30 uur

Inventarisatie ervaringen met het online cursusonderdeel  / de eigen patiëntcasus: selectie, foto's maken, uploaden enzovoort

13.50 uur

Bespreking casus uit eigen praktijk (blok 1)

14.35 uur

Intermezzo - scabiës

14.50 uur

Bespreking casus uit eigen praktijk (blok 2)

15.40 uur

Pauze

15.55 uur

Intermezzo - biopteren en excisie

16.15 uur

Bespreking casus uit eigen praktijk (blok 3)

17.00 uur

Posttoets met bespreking iedere casus

17.45 uur

Afsluiting