Chirurgische Ingrepen in de huisartsenpraktijk (cursus van namiddag tot en met avond)Doelgroep:       Huisartsen
Datum:             donderdag 21 maart 2019
Locatie:            Stafkantoor Dokterszorg Heerenveen 
Tijd:                 16.45 - 21.30 uur (inclusief maaltijd)
Aanmelding:     via deze website 
Kosten:             € 250,00 (voor leden FHV)
                         € 295,00 (voor niet-leden FHV)
Sponsoring:       nee
Accreditatie:     4
Docenten:         Remko Nauta, huisarts in Gorredijk en/of
                         Pieter Lubbert, chirurg Tjongerschans Heerenveen en/of
                         Hans Arentsen, huisarts in Lemmer

N.B.:                 Er is bij deze scholing slechts plaats voor 12 deelnemers

Inleiding
Huisartsen doen steeds vaker zelf chirurgische verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Nu substitutie van de 2de naar de 1ste lijn erg actueel is, stijgt de vraag naar scholing op dit gebied.
Vanuit het substitutie project (https://www.doktersdiensten.nl/substitutie) is een zorgprestatie Chirurgische verrichtingen ontwikkeld. Deze voorziet in een afspraak tussen eerste en tweede lijn met betrekking tot het verbeteren van de deskundigheid van de eerste lijn en het toenemen van substitutie met betrekking tot deze verrichtingen.
De verrichtingen zijn ingedeeld in een Stepped Care model waarbij Step 1 de verrichtingen zijn die tot normale huisartsenzorg behoren, Step 2 verrichtingen zijn die door onderling verwijzen uitgevoerd worden door huisartsen met een specifieke deskundigheid en Step 3 anderhalve lijn zorg is.
T
arieven voor de step 1 zijn landelijk vastgesteld (M&I).
Voor de verrichtingen in step 2 is het projectbureau Substitutie in overleg met de zorgverzekeraar een apart tarief overeengekomen.

Wat is een StiP-cursus?
StiP staat voor ‘Standaard in de Praktijk’. Het zijn actuele en onafhankelijke nascholingen van een dagdeel, voor groepen van 10-12 huisartsen (met of zonder praktijkmedewerkers). De scholingen gaan over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk. Daarin komt met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde.

Waarom een StiP-cursus Chirurgische ingrepen?
Na het verschijnen van het Handboek Verrichtingen in de huisartsenpraktijk blijkt er behoefte te zijn aan het oefenen met deze verrichtingen alvorens ze in de eigen praktijk uit te kunnen voeren. Deze praktische cursus biedt u daartoe de mogelijkheid. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de uitvoering van onderstaande verrichtingen. Daarna gaat u de verrichting oefenen op fantomen onder begeleiding van ervaren docenten.

•          Instrumentarium
•          Anesthesie technieken (infiltratie, oberst, veldblok)
•          Hechten: materialen en technieken (geknoopt, doorlopend, Donati, intra- en subcutaan, huidlijm)
•          Elektrochirurgie: materiaal, indicaties en technieken
•          Specifieke verrichtingen:
            - Unguis incarnatus
            - Chalazion
            - Atheroomcyste, lipoom, naevus

Programma
 vanaf 16.45  uur           Ontvangst
16.45 – 18.30 uur           Scholing deel 1
18.30 – 19.15 uur           Pauze met maaltijd
19.15 – 21.30 uur           Scholing deel 2

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via deze website.

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Wij zien uw aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet!
Overzicht