DTO-dagen 2018


SAVE THE DATE!

dinsdag 13 maart 2018 en donderdag 5 april 2018      

                                                   

De afgelopen twee jaar hebben vertegenwoordigers van huisartsen, laboratoriumartsen en koepelorganisaties gewerkt aan een richtlijn Diagnostisch Toets Overleg (DTO). Deze richtlijn is onlangs door deelnemende verenigingen goedgekeurd en zal op korte termijn worden gepubliceerd. Het  zal geen papieren tijger blijven.  

Wij, huisartsen en laboratoria die diagnostiek met en voor de huisartspraktijken uitvoeren hebben met elkaar DTO’s te organiseren. Nu hebben wij in de provincie gelukkig de afgelopen jaren de nodige ervaring met DTO’s opgedaan maar een flinke sta in de weg blijkt de factor tijd te zijn. Waar vind je de tijd. En hoe zorg je ervoor dat het rendement hoog blijft of hoger wordt.  

Wij doen u een voorstel. Op initiatief van Izore gaan de medische microbiologie en klinische chemie van Friesland samen met Doktersacademie Friesland DTO-dagen organiseren. Deze DTO-dagen zijn bedoeld voor de huisartsen, huisartsassistenten en physician assistants.

U kunt kiezen tussen dinsdag 13 maart en donderdag 5 april 2018. Het programma loopt op beide dagen van 14.30 uur tot 21.30 uur en wordt georganiseerd op een centraal in Friesland gelegen locatie.

Via deze site volgt meer informatie. De uitnodiging ontvangt u in de tweede helft van januari. Vanaf dat moment kunt u zich hieronder inschrijven.
Overzicht