DTO-dag 13 september 2018


DTO-dag

donderdag 13 september 2018

                                                   

Een goede samenwerking tussen huisartsen en diagnostiekaanbieders betekent dat er gestructureerde momenten van kennisuitwisseling moeten zijn, dat
er feedback wordt gegeven op aanvraaggedrag van de huisarts door het laboratorium en dat laagdrempelig kan worden overlegd over een individuele casus. Spiegelinformatie is daarbij een onmisbaar instrument.

De afgelopen twee jaar hebben vertegenwoordigers van huisartsen, laboratoriumartsen en koepelorganisaties gewerkt aan een richtlijn Diagnostisch Toets Overleg
(DTO). Deze richtlijn is onlangs door deelnemende verenigingen goedgekeurd en zal worden gepubliceerd. Huisartsenpraktijken zullen allemaal een DTO moeten volgen. Ook veel zorgverzekeraars vragen om een goed functionerend DTO.

De factor tijd blijkt hierin lastig. Om het voor iedereen gemakkelijker te maken organiseren Doktersacademie Friesland en Izore daarom een DTO-dag.

Deze DTO-dag is een herhaling van de DTO-dag van 5 april 2018.Door het volgen van deze interactieve dag heeft u weer een goed beeld van waar u staat op het gebied van laboratoriumonderzoek in uw praktijk en voldoet u meteen aan de nieuwe richtlijn!


INHOUD

Het eerste deel van de dag staat in het teken van spiegelinformatie. In januari of februari heeft u deze informatie van uw praktijk van Izore ontvangen. Tijdens
een plenaire bijeenkomst kunt u uw eigen spiegelinformatie vergelijken met gemiddelde waarden en kunt u vragen stellen over eventuele afwijkingen. In de
discussieronde daarna, in een kleinere setting, kunt u dieper ingaan op uw eigen situatie. Na de pauze is er een carrousel van 3 verschillende themabijeenkomsten.
De groepen voor deze carrousels worden op doelgroep ingedeeld.

De thema’s die aan de orde komen zijn:
• Urineweginfecties (door Daphne Scoop, arts-microbioloog Izore)
• BRMO/MRSA (door Jan van Zeijl, arts-microbioloog Izore)
• CRP-waarde / anamnese (door Willeke Ferket-Franken, klinisch chemicus Certe)


ACCREDITATIE
Accreditatie is aangevraagd voor 4 punten (ABC1, V&VN, NAPA, NVvPO, Kabiz)

Locatie
Van der Valk hotel Wolvega , Atalanta 10, 8472 CA Wolvega

PROGRAMMA

14.30 - 15.00 uur Ontvangst met koffie en thee
15.00 - 15.10 uur Welkom
15.10 - 16.10 uur Spiegelinformatie
16.10 - 16.30 uur Korte pauze
16.30 - 17.00 uur Discussieronde (groepjes van 10 à 15 personen)
17.00 - 17.45 uur Carrousel ronde 1
17.45 - 18.45 uur Diner
18.45 - 19.30 uur Carrousel ronde 2
19.30 - 19.40 uur Wisseling
19.40 - 20.25 uur Carrousel ronde 3
20.25 – 20.45 uur Korte pauze
20.45 - 21.15 uur Plenaire evaluatie en afsluiting


KOSTEN

De prijs van deze dag is € 75,00 per persoon.


INSCHRIJVEN

U kunt zich hieronder tot 30 augustus 2018 inschrijven. Let op: de inschrijving is per persoon. Bij inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.Overzicht