Gatekeeperstraining Suïcidepreventie

Martin Steendam van GGZ Friesland doet onderzoek naar suïcidepreventie. In dat kader geeft hij de verschillende zorgverleners in Friesland een Gatekeeperstraining. Voor toetsgroepen van huisartsen heeft hij deze training al verschillende keren aangeboden. Nu is de training ook via open inschrijving via de Doktersacademie te volgen. De subsidietermijn is verlengd tot eind 2014. Vanaf 2015 zal deze training duurder worden. De training en participatie in het onderzoek wordt aanbevolen door bestuur van de FHV.

Doelgroep:         Huisartsen en POH-GGZ in Friesland
Datum:              woensdag 26 november 2014
Tijd:                  17.30 - 21.30 uur
Locatie:             Dorpshuis Ien en Mien,
Buorren 13 a, 9084 BB Goutum
Aanmelding:       zie onder
Ko
sten:              € 40,00
Sponsoring:        nee
Accreditatie:      4
Docent:              o.a. Martin Steendam


Toelichting en achtergrond
Het aantal suïcides is de laatste jaren gestegen. Waren het jarenlang rond de 1500 suïcides per jaar, in 2012 was het aantal gestegen naar 1753 mensen die overleden ten gevolge van suïcide. Vanuit de maatschappij en politiek is er dan ook terecht toenemende aandacht voor deze ingrijpende problematiek. Op 4 juni 2013 schreef de minister aan de Kamer een brief met aanbevelingen, waaronder het inzetten van gatekeeper trainingen. In de agenda die de minister in februari van dit jaar naar de Kamer stuurde werd het belang hiervan opnieuw door haar onderstreept.

Gatekeeper trainingen zijn erop gericht kennis en vaardigheden bij te brengen in het omgaan met mensen die in crisis zijn en suïcidale gedachten hebben. Gatekeeper trainingen zijn gemaakt voor huisartsen, maatschappelijk werkenden, politieagenten, mentoren en andere begeleiders op scholen, thuiszorgmedewerkers, predikanten, etc.

Op basis van epidemiologisch onderzoek is bekend dat elke huisarts elke maand iemand zou kunnen treffen met een suïcidepoging en elke week iemand met suïcidegedachten. In de praktijk komt veel minder dan de helft van de mensen die  suïcidale klachten heeft bij de huisarts. En als ze komen wordt de suïcidaliteit vaak niet als reden van het bezoek genoemd.

De Gatekeeper training  voor huisartsen is daarom specifiek gericht op het herkennen van suïcidaal gedrag, het bespreekbaar maken ervan en het motiveren tot en verwijzen naar passende behandeling. De basis voor deze cursus is de multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012).

Inhoud
praktische vaardigheidstraining afgewisseld met theorie
kennis/vaardigheden omgang met mensen in crisis en met suïcidale gedachten
herkennen en bespreekbaar maken van suïcidaal gedrag
motiveren en verwijzen naar passende behandeling
gebaseerd op multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012)

Accreditatie
Toetsgroepen die deze training als toetsgroepbijeenkomst hebben gevolgd, regelen de accreditatie via hun toetsgroep (en via hun EKC). De trainingen die via de Doktersacademie lopen zijn als scholing ook geaccrediteerd, maar niet voor toetsgroeppunten. Hiervoor hoeft de training dus niet in het jaarplan van de toetsgroep te zijn opgenomen. 

Programma
Het programma van de training is opgebouwd uit drie hoofd bestanddelen.

  1. In het eerste deel van de training worden de actuele kennis, attitudes en vaardigheden geactiveerd door het delen van persoonlijke en professionele ervaringen met suïcidaal gedrag. Na deze uitwisseling in de groep vindt een eerste oefenronde plaats om te ervaren en te zien tegen welke problemen de deelnemers in de dagelijkse praktijk aanlopen in het contact maken met een suïcidaal persoon.
  2. Het tweede deel van de training start met een overzicht van epidemiologie, visie en modellen en belangrijke aandachtspunten vanuit de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. In twee rondes worden de deelnemers nu geoefend in het zich eigen maken van de belangrijkste vaardigheden in het spreken met suïcidale mensen en het motiveren om hulp te zoeken.
  3. Het derde deel van de training is gericht op het reflecteren op en consolideren van de geleerde vaardigheden. Groepsgewijs worden verwijsroutes en aandachtspunten daarbij uitgewisseld en vastgelegd. Ook de mogelijkheden voor gatekeepers om in de toekomst informatie en ondersteuning middels consultatie te krijgen passeren de revue. Een belangrijk deel van de training bestaat dus uit oefenen in tweetallen. Doel hiervan is dat cursisten al tijdens de training een leercurve bij zichzelf kunnen gaan opmerken. Dit zal de drempel voor het later toepassen van het geleerde verlagen (transferproblematiek).

Aanmelden
Heeft u al een inlogcode, klik dan onder het rode balkje (met 'Overzicht') op de vermelde datum. Onder ‘vrij’ kunt u zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Heeft u nog geen inlogcode, vraag deze dan aan via de link onderaan de pagina onder ‘contact’. Inschrijven kan tot en met uiterlijk zondag 16 november. Bij aanmelding gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden.

U kunt hier de uitnodiging van GGZ Friesland downloaden.

Wij zien uw aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet!

 

 

Overzicht