Herziene NHG-Standaard ASTMA bij volwassenen - WEBINAR

Sinds juli 2020 is de herziene richtlijn actief, waarbij ingrijpende aanpassingen in diagnostiek en behandeling met inhalatie medicatie zijn gedaan.  Deze interactieve digitale scholing geeft met behulp van stellingen en casuïstiek snel inzicht hoe deze aanpassingen kunnen worden toegepast.
Inleiding en inhoud

De NHG-Standaard Astma bij volwassenen geeft richtlijnen voor de diagnostiek, behandeling en monitoring van astma bij patiënten vanaf 18 jaar. De diagnostische criteria zijn aangescherpt om onder- en overbehandeling te voorkomen. Veel aandacht wordt besteed aan het voorkomen van overmatig SABA-gebruik. Bij het medicamenteuze stappenplan is het mogelijk om stap 1  (SABA of zo nodig ICS/formoterol) over te slaan. Inhalatiecorticosteroïden zijn de hoeksteen van de medicamenteuze behandeling van astma. Als de patiënt vaker dan twee keer per week SABA inneemt is er sprake van overmatig gebruik. Dit is een teken van onvoldoende astmacontrole. In de nieuwe richtlijn wordt de driedeling ('gecontroleerd', 'deels gecontroleerd' en 'ongecontroleerd') vervangen door de tweedeling 'goede' en 'onvoldoende' astmacontrole. 

Details
 

Doelgroep

praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, huisarts

Datum en locatie

 28 januari 2021.   Een live-WEBINAR via ZOOM

Tijd

19.00 - 21.00 uur

Prijs

€ 55,-          Deelnemers KZF betalen € 38,50 

 (op de factuur staat het bedrag van € 55,-  , na controle of u KZF deelnemer bent, wordt het factuurbedrag aangepast naar € 38,50)

Sponsoring 

Astra Zeneca

Accreditatie

2 punten (ABC1, NVvPO en V&VN)

Docent

Frederik van Gemert, kaderhuisarts Astma / COPD,  Margreet Bijlsma van Astra Zeneca doet de ondersteuning

Doelstelling
  • De deelnemer kan de belangrijkste wijzigingen in diagnostiek en behandeling vertellen.
  • De deelnemer weet de wijzigingen toe te passen in de praktijk.
  • De deelnemer kent het vernieuwde beleid bij een longaanval.
Programma

18.30 - 19.00 uur

Digitale ontvangst in ZOOM.  Enkele dagen voor de cursus ontvangt u een inlogcode.

19.00  uur

Aanvang cursus

 

Tussendoor is er regelmatig een korte pauze.

21.00 uur

Afsluiting cursus

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden

Overzicht