Inspirerend onderwijs geven aan kleine groepen

Geeft u weleens les, een cursus bijvoorbeeld of een lezing? Deze workshop helpt u inspirerend onderwijs te geven aan kleine groepen, zoals dat in de huisartsenzorg steeds vaker voorkomt. U leert allerlei didactische vaardigheden om aan te sluiten op de verschillen tussen deelnemers en om alle deelnemers te activeren en uit te dagen. Hierdoor halen alle deelnemers een maximaal resultaat uit het onderwijs en zult u (nog) vaker tevreden terugkijken op het door u verzorgde onderwijs. Deze scholing geldt ook als EKC Nascholing.

Doelgroep:         EKC’en en (Kader)huisartsen in Friesland
Datum:               woensdag 17 januari 2018
Tijd:                   16:00 – 20:00 uur  (om ca. 18.00 uur eenvoudig diner)
Locatie:              De Pleats, Schoolstraat 82, 9251 ED  Burgum
Aanmelding:       zie onderaan deze pagina
Kosten:               € 200,- (voor huisartsen die lid zijn van de FHV)
                           € 295,- (voor niet leden)
Sponsoring:         nee
Accreditatie:       3 punten (tellen tevens als EKC punten)
Begeleiding:        Drs. B.M. Snijders Blok (Bernadette) via LHV Academie
NB                       maximaal 12 deelnemers

Inleiding
Iedere huisarts is op z’n tijd docent. U geeft een presentatie, verzorgt een workshop, begeleidt studenten, aios of medewerkers. Didactische vaardigheden helpen u om dit zó te doen, dat u een maximaal effect bereikt. U leert doelgericht les te geven en daarbij passende werkvormen en media te gebruiken waardoor uw publiek gaat leren in plaats van consumeren. 

Centraal onderwerp in deze workshop is om zo les te geven/te presenteren dat de ander daadwerkelijk iets leert. U doet dit op de basis van de nieuwste onderwijsinzichten, ondersteund door digitale tools. 

Leerdoel
Na deze cursus bent u in staat om:

 • een goed opgebouwde workshop en presentatie te verzorgen
 • werkvormen te kiezen die bij uw doel en publiek passen
 • gebruik te maken van ondersteunende digitale media
 • een maximaal leerresultaat bij deelnemers te bereiken
 • een aantal valkuilen bij lesgeven te voorkomen

Onderwerpen die aan de orde komen

 • waar leren mensen wel en niet van. Welke vragen werken (niet)
 • doelen vaststellen: wat wilt u dat de deelnemers na afloop kunnen
 • werkvormen en functioneel gebruik (digitale) media: u maakt kennis met diverse werkvormen en kiest de vormen die bij uw doel en beginsituatie passen
 • lastige lesgeefsituaties: met behulp van casuïstiek leert u hoe u een aantal veelvoorkomende situaties kunt hanteren.

Inhoud
In deze cursus werken we stapsgewijs aan de elementen van een goede les. U past het geleerde meteen toe op een concrete situatie

 • Korte informatie en opdracht over waar mensen wel en niet van leren
 • Uit welke elementen bestaat een goede les of presentatie?
 • Opdracht om doelen te formuleren en deze te toetsen aan criteria: wat wilt u dat de deelnemers na afloop kunnen
 • Kennismaking met diverse werkvormen en koppeling aan de verschillende doelen en beginsituatie
 • Inzet (digitale) media: wat is er mogelijk, wat is functioneel, do’s en dont’s. Toepassen op eigen onderwerp
 • Gebruik van vragen als leermiddel en valkuilen hierbij
 • Lastige lesgeefsituaties: met behulp van casuïstiek leert u hoe u een aantal veelvoorkomende situaties kunt hanteren

Trainer(s)
Drs. B.M. Snijders Blok (Bernadette) is docentenopleider aan de huisartsopleiding van het AMC en geeft trainingen en coaching in allerlei sectoren van het Hoger Gezondheidszorg onderwijs.

Deze scholing is tevens geschikt als EKC-vervolgcursus
De aanwezigheid van een Erkend Kwaliteits Consulent is een van de voorwaarden voor het accrediteren van nascholingsactiviteiten in huisarts-toetsgroepen. Om EKC  te worden moet u de EKC-basiscursus gedaan hebben. Na 5 jaar kunt u zich als EKC laten herregistreren als u 20 uur scholing heeft gevolgd op het gebied van onderwijs/kwaliteitsbeleid maken of organiseren. De punten van deze scholing tellen mee als EKC punten.

Inschrijven
U kunt zich hieronder aanmelden. Heeft u al een inlogcode, klik dan onder het rode balkje met 'Overzicht' op de vermelde datum. Onder ‘vrij’ kunt u zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Heeft u nog geen inlogcode, vraag deze dan aan via de website. Inschrijven kan tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de trainingsdatum, waarbij geldt vol = vol.

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Wij zien uw aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet!

Overzicht