Menu

KZF Basistraining Motiverende Gespreksvoering

Doelgroep:         Praktijkondersteuners, huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten en andere belangstellenden.
Datum:                5 november van 13:30 – 17:00 uur 
Locatie:              Stafkantoor Dokterszorg
Kosten:               De cursuskosten bedragen € 150,00. Ketenzorg Friesland biedt de cursus gratis aan aan praktijkondersteuners en huisartsen die zijn aangesloten bij KZF.
                             De bij KZF aangesloten diëtisten en fysiotherapeuten kunnen een offerte opvragen per e-mail (info@doktersacademie.nl).
                          
Sponsoring:        nee
Accreditatie:        3 punten
Begeleiding:        Melanie van Hoeve
Aantal                   Maximaal 15 deelnemers

Inleiding
Motiverende gespreksvoering is een belangrijke vaardigheid voor zorgverleners om patiënten te helpen bij het verbeteren van o.a. hun leefstijl. Ketenzorg Friesland vindt het belangrijk dat aangesloten praktijken actief met motiverende gespreksvoering bezig zijn. Voor iedereen die deze training in de afgelopen jaren nog niet heeft gevolgd, organiseren we deze in 2019 nog één maal in het najaar. Aan de training is een sessie coaching on the job toegevoegd voor praktijkondersteuners, diëtisten en fysiotherapeuten. Je krijgt hierover extra informatie tijdens de training.

Hoe zorg je als hulpverlener dat je patiënten kunt motiveren tot ander gedrag, zonder dat het jezelf teveel energie kost? Het is een bekend fenomeen dat een minderheid van de patiënten het grootste deel van jullie energie en aandacht vraagt. Is er een manier om dat beter in balans te krijgen? Ja! En daar ga ik graag met jullie over in gesprek.

Tijdens deze workshop zullen we, naast het gedrag van de patiënt, ook jullie eigen gedrag onder de loep nemen. Ter voorbereiding kan het daarom goed zijn alvast na te denken over aspecten uit je eigen gedrag (beweegpatroon, voeding, roken, administratie, werkdruk etc.) waar je wel verandering in zou willen brengen en wat nog niet gelukt is. Ook mag je een voorbeeld inbrengen waarin je succesvol bent geweest. Hoe is je dat gelukt?

Programma
13.30 – 13.45 uur          Introductie en verwachtingen
13.45 – 14.30 uur          SPIRIT en processen in de praktijk
14.30 – 15.15 uur          Luisteren als belangrijkste vaardigheid & hoe kun je efficiënt reflecteren
15.15 – 15.30 uur          pauze
15.30 – 15.45 uur          Gedragsverandering en ambivalentie onderzoek
15.45 – 16.20 uur          Ambivalentieonderzoek met eigen casuïstiek
16.20 – 16.50 uur          Motiverende gesprekken als het lastig wordt & hoe creëer je een opening bij weerstand
16.50 - 17:00 uur          Afronden en voornemens voor de eigen praktijk


Inschrijven
Je kunt je hieronder aanmelden. Heb je al een inlogcode, klik dan onder het rode balkje met 'Overzicht' op de vermelde datum. Heb je nog geen inlogcode, dan kun je deze hier aanvragen.

Bij inschrijving ga je akkoord met onze annuleringsvoorwaarden. Die houden in: bij annuleren tussen 4 weken en 2 weken voorafgaand aan de cursus brengen wij u 50% van de cursuskosten in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum brengen wij u de volledige cursusprijs in rekening.   

Wij zien je aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet!

 

Deze training is verplicht voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die zijn aangesloten bij Ketenzorg Friesland. Voor de huisarts is de cursus niet verplicht. De training is tevens beschikbaar voor diëtisten en fysiotherapeuten die bij KZF zijn aangesloten. Zij betalen een gereduceerd tarief. U kunt hiervoor een offerte opvragen bij info@doktersacademie.nl.


Overzicht

Menu