KZF Motiverende gespreksvoering vervolg

Motiverende gespreksvoering is een belangrijke vaardigheid om patiënten te kunnen helpen bij het verbeteren van o.a. hun leefstijl. Voor iedereen die de basistraining heeft gevolgd, is er nu een vervolg. Ketenzorg Friesland vindt het erg belangrijk dat aangesloten praktijken hier actief mee bezig zijn.Doelgroep:        Praktijkondersteuners, huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten en andere belangstellenden.
Datum:               12 februari 2020 of 11 juni 2020 van 09.00 - 12.30 uur
Locatie:              Stafkantoor Dokterszorg
Kosten:               gratis voor praktijkondersteuners en huisartsen die zijn aangesloten bij Ketenzorg Friesland
                            diëtisten en fysiotherapeuten betalen € 105,00
                            deelnemers die niet zijn aangesloten bij KZF betalen € 150,00
                      
Sponsoring:       nee
Accreditatie:      3 punten voor NVvPO, V&VN, Registerzorgprofessionals
Begeleiding:       Melanie van Hoeve

Inhoud
In de praktijk blijkt het altijd nog lastig om de opgedane inzichten uit een eerdere training te benutten en te zorgen dat je patiënt daadwerkelijk zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.

In deze vervolgtraining zullen we onze aandacht richten op het herkennen en benutten van verandertaal: Hoe herken je een opening zodra deze zich aandient. En natuurlijk hoe creëer je een opening als er alleen weerstand lijkt te zijn. Het stellen van de juiste vragen en het prikkelend reflecteren is onder tijdsdruk een grote uitdaging. We zullen tijdens de workshop werken met situaties die je in de dagelijkse praktijk tegenkomt.
Het volgen van deze training levert je praktische handvatten op om door te gaan na het welbekende ‘En nu?-moment’. Je leert effectief te schakelen tussen de stijlen ‘volgen’, ‘gidsen’ en ‘richting geven’.
Ter voorbereiding kan het daarom goed zijn alvast na te denken over uitspraken die je als lastig ervaart (weerstand), maar ook over uitspraken die je doen vermoeden dat er wel een veranderbereidheid is (verandertaal). Hoe reageer je op een manier zodat de patiënt een stap verder komt in zijn eigen leven?

Programma
09.00 –   9.15 uur          Ervaringen en verwachtingen
09.15 – 10.00 uur          Weerstand en verandertaal, twee kanten van de medaille
10.00 – 10.45 uur          Reageren op weerstand, een opening creëren
10.45 – 11.00 uur          pauze
11.00 – 11.30 uur          Effectief reageren op en ontlokken van verandertaal
11.30 – 12.15 uur          WoeKeReN in de praktijk; oefenen met het ontlokken van verandertaal
12.15 – 12.30 uur          Afronden en voornemens voor de eigen praktijk

Inschrijven
Bij annuleren tussen 4 weken en 2 weken voorafgaand aan de cursus brengen wij u 50% van de cursuskosten in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum brengen wij u de volledige cursusprijs in rekening. Bij inschrijving ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
LET OP!! Het is verstandig om de vervolgtraining niet aansluitend te volgen aan de basistraining. Hier kan beter minimaal een paar maanden  tussen zitten.
Overzicht