Langerhans Opvolgavond 2019

Doelgroep:             Huisartsen en Praktijkondersteuners
Datum en locatie:  Eén maal op donderdag 17 oktober in Hotel Stenden in Leeuwarden
                              Én één maal op woensdag 13 november in 
Hotel Heidehof in Heerenveen 
Tijd:                       17.30 – 21.45 uur (we beginnen met een eenvoudige maaltijd)
Aanmelding:           zie onderaan deze pagina
Kosten:                   € 0,- (voor leden Ketenzorg Friesland)
                               € 160,- (voor niet-deelnemers)
Let op:                   op uw inschrijfbevestiging staat nog het bedrag van € 160,-. Na controle of u aangesloten
                              bent bij Ketenzorg Friesland, zetten wij dit op € 0,-.

Sponsoring:            nee
Accreditatie:          4 voor huisartsen en praktijkondersteuners (NVvPO en V&VN)
                  

Inleiding en inhoud
Om mee te kunnen doen met de keten DM van Ketenzorg Friesland, is het verplicht om de Langerhans basiscursus te volgen van de DiHag. Als u deze eenmaal heeft gevolgd, is het belangrijk dat u uw kennis up to date houdt. Ketenzorg Friesland biedt u de gelegenheid om kosteloos de Langerhans Opvolgavond te volgen.

De cursus bestaat uit 1 module, welke op een avond wordt gegeven. Vooraf dient u casuïstiek in te leveren volgens een vast format.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de opvolgavond:

  • Casuïstiek, met name dagcurve problemen, deels mede als opfrisser van de basis
  • Behandeling op oudere leeftijd van diabetes: streefwaarden glucoseregulatie, bloeddruk, lipiden en controle fundus
  • Behandeling van diabetes in een palliatieve of terminale situatie
  • Beleid bij ernstige obesitas: insuline, GLP-1 analoog of bariatrische chirurgie?
  • Nieuwe ontwikkelingen van het afgelopen jaar
  • Lastige casuïstiek

Daarnaast kan een deel van de inhoud mede door de vraag van de cursist zelf worden bepaald. Deze inspraak geldt in het traject vooraf door het inbrengen van een eigen casus of vraag, maar ook ter plaatse wordt op verzoek van de cursisten ingegaan.

Insturen Casuïstiek
Insturen eigen casuïstiek is mogelijk door tijdig, tot maximaal twee weken voor de cursusdatum,
via e-mail huiswerk@langerhans.com uw casus in te sturen, met duidelijke vermelding van naam en cursuslocatie.

U kunt hier het casusformulier downloaden
U kunt hier de basis dia downloaden

Programma
17.30 - 18.00 uur          Ontvangst met eenvoudige maaltijd
18.00 - 19.30 uur          Eerste deel van de cursus
19.30 - 19.45 uur          Koffie-, theepauze
19.45 - 21.45 uur          Tweede deel van de cursus


Annulering
Als deelnemer van Ketenzorg Friesland wordt deze scholing u kosteloos aangeboden. 
Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voorafgaand aan de cursus brengen we u 50% van de cursuskosten in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum brengen we u de volledige cursusprijs in rekening. 

Inschrijving

U kunt zich onderaan deze pagina inschrijven.

Wij zien uw aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet!

 

Om mee te kunnen doen met de keten DM van Ketenzorg Friesland, is het verplicht om de Langerhans basiscursus te volgen van de DiHag. Als u deze eenmaal heeft gevolgd, is het belangrijk dat u uw kennis up to date houdt. Ketenzorg Friesland biedt u de gelegenheid om kosteloos de Langerhans Opvolgavond te volgen.


Overzicht