Lezing: Zorg gedurende de laatste levensfase

Anticiperen op zorg rond het levenseinde (Advance care planning (ACP)

Brenda Ott is geboeid door levensverhalen, het fenomeen veroudering, volgt trends bij ouderen en ze heeft een compassie voor kwetsbare ouderen in hun laatste levensfase. Ze is huisarts met een eigen huisartsenpraktijk in Zeist. Ook is ze kaderhuisarts ouderengeneeskunde.


Doelgroep

DA / POH

Datum en locatie

13 december 2018 - Fletcher Hotel Heidehof, Heerenveen

Tijd

17.30-21.00 uur

Prijs

€ 95,00

Sponsoring

-

Accreditatie

Aangevraagd voor 3 punten

Docent

Brenda Ott


Inleiding en inhoud

Brenda Ott heeft een grote interesse in het onderwerp "Advance care planning"(ACP): anticiperen op zorg rond het levenseinde. Zij heeft ruime ervaring in presenteren en vertelt zowel vanuit wetenschappelijk inhoudelijke basis als vanuit haar ervaringen in de praktijk als huisarts. Vooral haar werk in de dagelijkse praktijk biedt mogelijkheden voor interactie met het publiek en het geven van voorbeelden en/of anekdotes.

Doelstelling

"Praat met patiënten over het levenseinde".
Onderzoek – voornamelijk Amerikaans – laat zien dat anticiperen op de zorg rond het levenseinde er inderdaad toe leidt dat de zorg beter is afgestemd op de wensen van patiënten. Huisartsen, en ook doktersassistentes, zijn, door hun langdurige contact met de patiënt, in een goede positie om in gesprek te blijven over ACP.In acute situaties is het van belang dat de behandelwensen in de laatste levensfase bekend zijn bij alle betrokken zorgverleners en dat de overdracht goed verloopt. Deze lezing richt zich erop de doktersassistente hierover goed te informeren.

Programma

17.30 uur

Ontvangst met eenvoudige maaltijd

18.00 uur

Aanvang

19.30 uur

Pauze

19.45 uur

Hervatting van de lezing

21.00 uur

AfsluitingInschrijven

Bij inschrijving gaan u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht