PIN e-learnng CVRM - NHG

Deze E-learning is verplicht voor deelnemers aan het Zorgprogramma CVRM binnen Ketenzorg Friesland. De huisarts en POH zijn verplicht deze E-learning 1x per 2 jaar te volgen.
Inleiding en inhoud

Cardiovasculair risicomanagement: voor patiënt en arts een investering in de toekomst. Deze E-learning is gebaseerd op de NHG-Standaard CVRM.

Details
 

Doelgroep

huisartsen en praktijkondersteuners

 

E-learning. 1 - 2 weken na inschrijving ontvangt u van de NHG een e-mail met nadere informatie. U dient een account aan te maken bij de NHG. Hiervoor worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan de NHG.

Prijs

HA NHG- lid: € 34,51  / HA niet NHG-lid: € 41,90

POH werkzaam bij NHG-lid: € 34,51 / POH werkzaam bij niet NHG-lid: € 41,90

Voor deelnemers van Ketenzorg Friesland is deze E-learning gratis, uitsluitend wanneer zij zich hebben ingeschreven via Doktersacademie.

NB  Na controle of u bent ingeschreven bij KZF, wordt de factuur op € 0,00 gezet

Sponsoring 

n.v.t.

Accreditatie

2 punten. Geaccrediteerd bij ABC1 en NVvPO

Doelstelling

CVRM is individueel maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met patiëntgebonden factoren zoals leefstijl , kwetsbaarheid, morbiditeit, motivatie en mogelijkheden om leefstijl te veranderen en motivatie om medicatie te gaan gebruiken.

Na het doornemen van deze E-learning:

·         Ken je de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige NHG-Standaard

·         Kun je een risicoprofiel opstellen en een risicoschatting maken

·         Weet je bij wie het van belang is om een risicoprofiel op te stellen

·         Weet je welke niet-medicamenteuze adviezen je kunt geven

·         Weet je met welke specifieke patiëntengroepen je rekening moet houden

·         Ken je het medicamenteuze beleid en het controlebeleid

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht