Stoppen met Roken - basistraining

Doelgroep:              Huisartsen, praktijkondersteuners (en doktersassistenten) in Friesland
Datum en locatie:   donderdag 8 februari 2018 in De Pleats in Burgum (klik voor meer info over de locatie)
Tijd:                       13.30 - 21.30 uur
Aanmelding:           Deelnemers op de wachtlijst ontvangen bericht en kunnen zich inschrijven via info@doktersacademie.nl.
Kosten:                   € 295,- voor medewerkers van FHV-leden (onder voorbehoud i.v.m. mogelijke prijswijzigingen NHG)
                               € 390,- voor medewerkers van niet FHV-leden (onder voorbehoud i.v.m. mogelijke prijswijzigingen NHG)
Sponsoring:            nee
Accreditatie:          7
Docent:                  Erik van Bruggen via NHG Scholing

Starten met stoppen:  Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp.
Een combinatie van gedragsmatige en farmacologische ondersteuning levert een grotere succeskans. Deze door de zorgverzekeraar vergoede ondersteuning wordt verleend door de huisarts en de praktijkondersteuner, binnen een daarop toegesneden efficiënte praktijkorganisatie. Zij maken daartoe gebruik van technieken uit de ‘Motiverende Gespreksvoering’. Het NHG en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) hebben samen met STIVORO een cursus ontwikkeld met daarin aandacht voor de verslavende werking van nicotine, motiverende gesprekstechnieken en een efficiënte praktijkorganisatie.

De NHG cursus 'Starten met stoppen' is erkend binnen het Kwaliteitsregister Stop met Roken.
De stoppen-met-roken scholing van het NHG, voor huisartsen en/of praktijkmedewerkers, is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met roken. Dit kwaliteitsregister is ontwikkeld door het Partnership Stop met Roken, een samenwerkingsverband uit het gezondheidszorgveld. Het is gebaseerd op de Zorgmodule Stoppen met Roken waarin de norm voor goede zorg bij stoppen met roken is beschreven. Professionals die bekwaam zijn in het geven van intensieve begeleiding bij het stoppen met roken kunnen zich registreren in het kwaliteitsregister.

De cursus bestaat uit 2 dagdelen en is gericht op huisartsen en praktijkondersteuners, apart of gezamenlijk. Het liefst in koppels, zodat het geleerde in de eigen praktijk kan worden toegepast.

Aan de orde komen:
·         de achtergronden van tabaksverslaving;
·         aspecten van motivatie en motiveren;
·         begeleiding bij gedragsverandering;
·         technieken van motiverende gespreksvoering;
·         praktijkorganisatie: keuzes en consequenties.

Het onderwerp vraagt om actieve deelname. De cursisten werken zowel plenair als in kleine groepen. Aan de hand van filmfragmenten wordt geoefend met technieken van motiverende gespreksvoering. Ook wordt ingegaan op de benodigde randvoorwaarden en werkafspraken in de praktijk.

Inschrijven
Deelnemers op de wachtlijst hebben bericht ontvangen. Zij kunnen zich inschrijven via info@doktersacademie.nl. Mocht u niet op de wachtlijst staan maar wel graag mee willen doen dan kunt u ook een bericht sturen naar ditzelfde mailadres.

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.


Overzicht