Stoppen met Roken - vervolgtrainingOm in het kwaliteitsregister Stoppen met Roken opgenomen te blijven dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-> 100 begeleidingsuren in 5 jaar behalen, verspreid over minimaal 3 jaar.
-> 15 accreditatiepunten te behalen in 5 jaar, verspreid over minimaal 3 jaar, door geaccrediteerde nascholing of
     geaccrediteerde overige activiteiten voor herregistratie te volgen.

Doelgroep:               Huisartsen en praktijkondersteuners in Friesland
Datum en locatie:    maandag 6 mei 2019 bij het Van der Valk Hotel in Drachten
Tijd:                         13.00 - 20.00 uur
Aanmelding:             onderaan deze pagina
Kosten:                    € 0,- aangeboden door Ketenzorg Friesland (KZF) voor de bij KZF aangesloten deelnemers
                                NB: Bij afmelding binnen 10 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst worden administratiekosten (€ 25,-)
                                doorberekend voor het zoeken van een vervanger tenzij u zelf een vervanger kunt vinden. Bij afmelding
                                binnen 5 werkdagen of afwezigheid zonder kennisgeving worden de volledige cursuskosten bij u zelf in rekening gebracht.
                                € 295,00 voor niet bij KZF aangesloten deelnemers.
Sponsoring:              geen
Accreditatie:            6 punten voor huisartsen (ABC1) en praktijkondersteuners (V&VN en NVvPO)
Docent:                    Erik van Bruggen - NHG Scholing

Inhoud
In de NHG vervolgcursus Starten met Stoppen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Welke knelpunten kom je tegen in de huisartspraktijk?
  • Wat zijn de laatste inzichten rond tabaksverslaving?
  • Hoe kan ik complexe patiënten motiveren?

Er worden communicatievaardigheden getraind aan de hand van 2 modellen:
1. De cirkel van gedragsverandering, in welke fase zit de patiënt en hoe speel ik daarop in?
    Men oefent hierbij met de eerste stappen van het oplossingsgerichte coachen.
2. Het Ouder-Volwassene-Kind model, wat gebeurt er bij de hulpverlener?
    De cursist krijgt zicht op zijn zorgende of helpende rol.
Complexe hulpverleningssituaties worden aan de hand van een intervisiemethode in groepjes besproken.

Tot slot maakt de cursist een plan voor de Implementatie in de huisartspraktijk, wat ga ik aanpakken en wat is de eerste stap?

De NHG cursus is erkend binnen het Kwaliteitsregister Stop met Roken
De cursus bestaat uit 2 dagdelen en is gericht op huisartsen en praktijkondersteuners, apart of gezamenlijk. Het liefst in koppels, zodat het geleerde in de eigen praktijk kan worden toegepast.

Inschrijven
U kunt zich hieronder aanmelden. Heeft u al een inlogcode, klik dan op de vermelde datum onder het rode balkje met 'Overzicht'. Onder ‘vrij’ kunt u zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Heeft u nog geen inlogcode, vraag deze dan aan via de link onderaan de pagina onder ‘contact’. Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. 

Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet!

Overzicht