Stoppen met Roken - vervolgtraining

Om in het kwaliteitsregister Stoppen met Roken opgenomen te blijven dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:-> 100 begeleidingsuren in 5 jaar behalen, verspreid over minimaal 3 jaar.-> 15 accreditatiepunten te behalen in 5 jaar, verspreid over minimaal 3 jaar, door geaccrediteerde nascholing of     geaccrediteerde overige activiteiten voor herregistratie te volgen.

Doelgroep:                 Huisartsen en praktijkondersteuners
Datum en locatie:    26 februari 2020, 26 oktober 2020, 14 december 2020, Stafkantoor Dokterszorg te Heerenveen

Tijd:                                13.00 - 20.00 uur
Kosten:                        Kosteloos aangeboden door Ketenzorg Friesland (KZF) voor de bij KZF aangesloten deelnemers.
                                         € 295,00 voor niet bij KZF aangesloten deelnemers. 

Sponsoring:              geen
Accreditatie:            6 punten voor huisartsen (ABC1) en praktijkondersteuners (V&VN en NVvPO)
Docent:                        Erik van Bruggen - NHG Scholing

Inhoud
In de NHG vervolgcursus Starten met Stoppen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Welke knelpunten kom je tegen in de huisartspraktijk?
  • Wat zijn de laatste inzichten rond tabaksverslaving?
  • Hoe kan ik complexe patiënten motiveren?

Er worden communicatievaardigheden getraind aan de hand van 2 modellen:
1. De cirkel van gedragsverandering, in welke fase zit de patiënt en hoe speel ik daarop in?
    Men oefent hierbij met de eerste stappen van het oplossingsgerichte coachen.
2. Het Ouder-Volwassene-Kind model, wat gebeurt er bij de hulpverlener?
    De cursist krijgt zicht op zijn zorgende of helpende rol.
Complexe hulpverleningssituaties worden aan de hand van een intervisiemethode in groepjes besproken.

Tot slot maakt de cursist een plan voor de Implementatie in de huisartspraktijk, wat ga ik aanpakken en wat is de eerste stap?

De NHG cursus is erkend binnen het Kwaliteitsregister Stop met Roken
De cursus is gericht op huisartsen en praktijkondersteuners, apart of gezamenlijk. Het liefst in koppels, zodat het geleerde in de eigen praktijk kan worden toegepast

 

Inschrijven
U kunt zich hieronder aanmelden voor één van de data.

Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voorafgaand aan de cursus brengen wij u 50% van de cursuskosten in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum brengen wij u de volledige cursusprijs in rekening.


Overzicht