Symposium DM 2 2018

Voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten met Diabetes Mellitus type 2 organiseert Ketenzorg Friesland, in samenwerking met de Doktersacademie, een interessant symposium. Wij nodigen u van harte uit dit symposium bij te wonen.
Doelgroep:              Huisartsen, praktijkondersteuners en ketenpartners
Datum:                    dinsdag 23 januari 2018
Tijd:                         15.30 - 21.15 uur
Locatie:                   Theater de Lawei, Burgemeester Wuiteweg 24, 9200 AA Drachten
Aanmelding:           Het is helaas niet meer mogelijk je aan te melden
Kosten:                   Deelname is gratis voor zorgverleners van huisartsenpraktijken én ketenpartners
                                 die bij Ketenzorg Friesland zijn aangesloten.* 
                                 Anderen betalen € 150,-
Sponsoring:            Nee
Accreditatie:           Aangevraagd voor 3 punten bij ABC1, NVvPO, V&VN, Podotherapeuten,
                                 Fysiotherapeuten en diëtisten
Sprekers:                Dagvoorzitter Bert van Kapel, voor overige sprekers, zie programma

*   Bij niet tijdig annuleren, of niet komen zonder te annuleren wordt € 50,- in rekening gebracht


Inhoud
Gebaseerd op de actuele vraagstukken en ontwikkelingen in de diabeteszorg is een gevarieerd programma samengesteld. De focus tijdens deze dag ligt op het optimaliseren van de diabeteszorg waarin de patiënt centraal staat. Daarnaast is in het programma ruimte voor het vergroten van kennis en vaardigheden van de individuele zorgverlener.

Het symposium bestaat uit een middag- en een avondprogramma. U kunt het hele programma volgen of ervoor kiezen alleen het middag- of avondprogramma bij te wonen. Het middagprogramma bestaat uit een gevarieerd aanbod van workshops. Na het diner worden in vier plenaire sessies actuele onderwerpen belicht die voor alle deelnemers interessant zijn.

Naast het educatieve aanbod is tijdens dit symposium ook voldoende tijd voor het leggen van nieuwe en het onderhouden van bestaande contacten. Uiteraard is er ook aandacht voor de inwendige mens.

Programma
15.00 tot 15.30 uur         Ontvangst met koffie/thee
15.30 tot 15.45 uur         Opening en inleiding door Bert van Kapel
15.55 tot 16.40 uur         Workshops (ronde 1)
16.50 tot 17.35 uur         Workshops (ronde 2)
17.45 tot 18.45 uur         Dinerbuffet
18.55 tot 19.20 uur         Genetica en diabetes type 2
                                     De rol van genen in het ziekteproces van DM2.
                                     Spreker: Mw. drs. M.A. Schroijen, internist endocrinoloog LUMC
19.20 tot 19.45 uur        DM2 in de eerste lijn:
                                     nieuwe ronde, nieuwe kansen? 
                                     Laatste ontwikkelingen rondom medicatie DM2: kaderarts en specialist praten u bij
                                     Sprekers: dhr. drs. Jan Woudstra, kaderhuisarts DM2 en mw. dr. Kim Freriks, internist Tjongerschans
19.45 tot 20.15 uur        Pauze met koffie/thee
20.15 tot 20:40 uur        De type 2 diabeet in de 2de lijn
                                     De meerwaarde van de 2e lijn bij complexe diabeten: door samenwerken samen sterker
                                     Spreker: mw. dr. Helen Lutgers, internist MCL
20.40 tot 21.05 uur        Jong geleerd, oud gedaan
                                     Effect van voeding op (zeer) jonge leeftijd op de ontwikkeling van chronische ziektes
                                     Spreker: prof. dr. E.M. van der Beek, bijzonder hoogleraar kindergeneeskunde UMCG
21.05 tot 21.15 uur        Afsluiting door Bert van Kapel


Workshops

Nr

Onderwerp en doelgroep

Inhoud en Spreker

a

Jumping to conclusions?

Doelgroep: POH, VP

Systematisch analyseren van casuïstiek.

Hilda v.d. Heide, studiebegeleider Post HBO chronisch zieken aan de Hogeschool Utrecht

b

Parodontitis en diabetes: slechte vrienden

Doelgroep: HA, (POH, VP)

Signalering van parodontitis door tandartsen en belang van bespreken van mondzorg bij DM.

drs. Jan Woudstra, kaderhuisarts en drs. Gertrud Boelens, tandarts geriatrie CBT Friesland

c

Verder kijken dan je neus lang is

Doelgroep: HA, VP, POH

Het diabetes-jaargesprek efficiënter voeren met aandacht voor de hele mens

Mariëlle Wijmenga-Betten, diabetesverpleegkundige en Wilma de Vreeze, Longverpleegkundige en POH

d

Groepsvoorlichting; voor en door patiënten

Doelgroep: (HA), POH, VP

Praktisch uitvoeren van groepsvoorlichting aan patiënten
Alie Woudstra, POH en Jeltje Minnesma, POH

e

Ons kent ons in de keten

Doelgroep: HA, POH, VP, KP

Verbeteren van de lokale samenwerking: hoe doe je dat?

Tryntsje Haga, adviseur ROS Friesland en een praktijkmanager

f

POH en podotherapeut; tweebenig voetenwerk

Doelgroep: (HA), POH, VP

Wat doe je tijdens een voetcontrole? (voor wie de scholing op 7 november heeft gemist!)

Eveline van der Meulen, podotherapeut en Diederika Telgenhof, POH

g

Samen lopen, dan gaat het beter

Doelgroep: (HA), POH, VP

Bewegen in de natuur

drs. Annette Postma, Adviseur Publieke Gezondheid en collega

h

Bestaat het ideale Diabetesdieet?

Doelgroep; (HA), POH, VP

Dieetadvies bij DM2

Irene van der Vuurst, diëtist en Wilma de Vreeze, POH

i

Complicaties tussen de lakens

Doelgroep: HA, POH, VP

Het bespreekbaar maken van seksualiteit.

drs. M. Tanis, arts en seksuoloog

j

De digitale diabeet (of digibeet?)

Doelgroep: HA, POH, VP, KP

Gebruik van gezondheidsapps en websites
Bart van Pinxteren, huisarts en eigenaar Changing Healthcare

k

Zo hoor je nog eens wat!
Doelgroep: HA, POH, VP, KP

Ervaringen van DM2 patiënten

Zorgbelang Fryslân

l

Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg!

Doelgroep: HA, POH, VP

Oplossingsgericht coachen als hulpmiddel om gewenst gedrag te stimuleren

Sergio van der Pluijm, coach en trainer bewezen effect

m

Hoezo positieve gezondheid bij chronische ziekte

Doelgroep: HA, POH, VP, KP

De visie op gezondheid van Machteld Huber toepassen in de praktijk.
Door: Thea Swierstra, adviseur ROS Friesand en Rixt Runia, juridisch adviseur en adviseur positieve gezondheid

n

Mag het een pilletje minder (of meer) zijn?

Doelgroep: HA, POH, VP

Polyfarmacie beoordeling: waarom, wanneer en hoe.

drs. M.A. Bakker, apotheker en Mariëlle Wijmenga Betten, DM2 verpleegkundige


Inschrijven
U kunt zich niet meer aanmelden.

Kosten en betaling
U kunt dit DM2 symposium bijwonen op uitnodiging van Ketenzorg Friesland. Voor zorgverleners uit de bij Ketenzorg Friesland aangesloten huisartsenpraktijken en ketenpartners is deelname gratis. Bij niet tijdige afmelding worden echter wel kosten voor administratie en catering in rekening gebracht (zie annulerings-voorwaarden). Zorgverleners die niet zijn aangesloten bij Ketenzorg Friesland zijn ook van harte uitgenodigd, de kosten bedragen in dit geval €150,- per persoon.

Annulering
Bij annulering voor 15 januari worden geen cursuskosten in rekening gebracht.
Bij annulering na 15 januari of bij niet aanwezig zijn zonder afmelding wordt  € 50,- in rekening gebracht.
U heeft altijd de mogelijkheid u te laten vervangen; graag in overleg met de organisatie.

Sponsoring
Dit symposium wordt georganiseerd zonder sponsoring.

We zien uw aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet! 

Overzicht