Vaardigheidstraining Telefonie voor 3de jaars AIOS

Als AIOS loop je in je eerste en derde jaar mee met de huisarts op de post. Zodoende word je opgeleid in de spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg. Tijdens deze meeloopdagen is er relatief weinig aandacht voor het ‘vak’ van telefoon-arts. In samenwerking met de huisartsopleiding Groningen, hebben we nu een traject waarin 3de jaars AIOS in een aantal diensten een goede basis krijgen op dit gebied.

Doelgroep:          3de jaars AIOS in Friesland
Datum +  tijd:     afhankelijk van rooster per opleider
Locatie:               Kantoor Dokterszorg, K.R. Poststraat 70-72 Heerenveen, 2de verdieping - Triage Center
Aanmelding:      info@doktersacademie.nl  / zie onderaan deze pagina
Kosten:                 € 0,- (de scholing wordt u aangeboden door de SBOH)*
Accreditatie:      nee
Begeleiding:       diverse regie-artsen van Dokterswacht Friesland
NB                             maximaal 1 deelnemer per regie-arts

Inleiding
Als huisarts werk je meestal conform een dienstrooster tijdens ANW diensten. Tijdens de opleiding is er nog relatief weinig aandacht voor het vak van 'telefoon-arts', terwijl er wel regelmatig telefonisch een beroep op je wordt gedaan. Om ervaring op te doen tijdens je huisartsopleiding, heeft Michiel Eggink, coördinator van de AIOS op de HAP, in samenwerking met de Doktersacademie een vaardigheidstraining opgezet. Alle 3de jaars AIOS kunnen hier gratis aan deelnemen.

Inhoud
Het is de bedoeling dat de AIOS 5 diensten meeloopt met een vaste regie-arts. Dit mag de eigen huisartsopleider zijn, maar het hoeft niet. Niet alle regie-artsen zijn huisartsopleider, de regie-artsen die AIOS willen begeleiden hebben echter wel allemaal veel affiniteit met opleiden.

Tijdens je eerste dienst loop je ook mee met een regie-assistente. Zij leert je de basisbeginselen van het urgentiedenken en de telefoonwijzer. Daarna loop je mee met een regie-arts.

De eerste twee diensten die je meeloopt met de regie-arts mogen geen drukke weekenddiensten zijn, de diensten daarna kunnen wel in het weekend zijn. Op het triagecentrum is geregeld dat je op een aparte plek zit met de regie-arts met wie je meeloopt en dat er een zogenaamde ‘meeluister’set is. In eerste instantie luister je mee met de regie-arts, later worden de rollen omgedraaid.

Hoe werkt het
Onderstaand tref je verschillende regie-artsen aan. Zij hebben allemaal een ander dienstrooster, waardoor je zelf met een regie-arts moet afstemmen welke diensten je meeloopt. Contactgegevens van de betreffende regie arts kun je opvragen bij Doktersacademie. info@doktersacademie.nl

Bij elke regie-arts is er plaats voor maximaal 1 deelnemer. Vol=vol, wat betekent dat je een andere regie-arts moet uitkiezen.

Theo Bakker (huisarts te Sneek)

Mark van Bracht (huisarts te Drachten)

Michiel Eggink (huisarts te Leeuwarden)

Margriet Folkeringa (huisarts te Burgum)

Jeanette de Haan (huisarts te Franeker)

Bert van Kapel (huisarts te Heeg)

Joske Klatter (huisarts te Sint Jacobiparochie)

Remko Nauta (huisarts te Gorredijk)

Frans van der Steen (huisarts te Kuinre)

Jan de Waard (huisarts te Kollum) 

Frits Wallis/Ietje de Vries (huisartsen te Beetsterzwaag)

Frank Zwager (huisarts te Franeker)

Jeanine Zwartsenburg (huisarts te Rotsterhaule)

Inschrijven
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Doktersacademie

Overzicht