Vaardigheidstraining Telefonie voor 3de jaars AIOS

Als AIOS loop je in je eerste en derde jaar mee met de huisarts op de post. Zodoende word je opgeleid in de spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg. Tijdens deze meeloopdagen is er relatief weinig aandacht voor het ‘vak’ van telefoon-arts. In samenwerking met de huisartsopleiding Groningen, hebben we nu een traject bedacht waarin 3de jaars AIOS in een aantal diensten een goede basis krijgen op dit gebied.

 

 

Doelgroep:       3de jaars AIOS in Friesland
Datum:                Zie rooster per opleider
Tijd:                       Zie rooster per opleider
Locatie:               Kantoor Dokterszorg, K.R. Poststraat 70-72 Heerenveen, 2de verdieping - Triage Center
Aanmelding:       zie onderaan deze pagina
Kosten:                   € 0,- (de scholing wordt u aangeboden door de SBOH)*
Sponsoring:          nee
Accreditatie:        nee
Begeleiding:         diverse regie-artsen van Dokterswacht Friesland
NB                               maximaal 1 deelnemer per regie-arts

Inleiding
Als huisarts werk je meestal conform een dienstrooster tijdens ANW diensten. Tijdens de opleiding is er nog relatief weinig aandacht voor het vak van 'telefoon-arts', terwijl er wel regelmatig telefonisch een beroep op je wordt gedaan. Om ervaring op te doen tijdens je huisartsopleiding, heeft Michiel Eggink, coördinator van de AIOS op de HAP, in samenwerking met de Doktersacademie een vaardigheidstraining opgezet. Alle 3de jaars AIOS kunnen hier gratis aan deelnemen.

Inhoud
Het is de bedoeling dat de AIOS 6 diensten meeloopt. Eén met een regie-assistente en 5  met een vaste regie-arts. Dit mag de eigen huisartsopleider zijn, maar het hoeft niet. Niet alle regie-artsen zijn huisartsopleider, de regie-artsen die AIOS willen begeleiden hebben echter wel allemaal veel affiniteit met opleiden.

De eerste dienst die je meeloopt is met een regie-assistente. Zij leert je de basisbeginselen van het urgentiedenken en de telefoonwijzer. Daarna loop je mee met een regie-arts.

De eerste twee diensten die je meeloopt met de regie-arts mogen geen drukke weekenddiensten zijn, de diensten daarna kunnen wel in het weekend zijn. Op het triagecentrum is geregeld dat je op een aparte plek zit met de regie-arts met wie je meeloopt en dat er een zogenaamde ‘meeluister’set is. In eerste instantie luister je mee met de regie-arts, later worden de rollen omgedraaid.

Hoe werkt het
Onderstaand tref je verschillende regie-artsen aan. Zij hebben allemaal een ander dienstrooster, waardoor je zelf met een regie-arts moet afstemmen welke diensten je meeloopt. Contactgegevens van de betreffende regie arts kun je opvragen bij info@doktersacademie.nl. Als je met een regie-arts afspraken hebt gemaakt, geef je dat aan ons door via info@doktersacademie.nl  en halen wij deze arts uit het lijstje. We zullen dan in overleg bekijken met welke regie-assistente je de eerste dienst kunt meelopen en een aantal data voorstellen doen. Als we al je data weten waarop je meeloopt geven wij deze data door aan het TriageCenter.

Bij elke regie-arts is er plaats voor maximaal 1 deelnemer. Vol=vol, wat betekent dat je een andere regie-arts moet uitkiezen.

Theo Bakker (huisarts te Sneek)

Mark van Bracht (huisarts te Drachten)

Michiel Eggink (huisarts te Leeuwarden)

Margriet Folkeringa (huisarts te Burgum)

Jeanette de Haan (huisarts te Franeker)

Bert van Kapel (huisarts te Heeg)

Joske Klatter (huisarts te Sint Jacobiparochie)

Remko Nauta (huisarts te Gorredijk)

Frans van der Steen (huisarts te Kuinre)

Jan de Waard (huisarts te Kollum) VOL

Frits Wallis/Ietje de Vries (huisartsen te Beetsterzwaag)

Frank Zwager (huisarts te Franeker)

Jeanine Zwartsenburg (huisarts te Rotsterhaule)

Inschrijven
Je kunt je aanmelden via info@doktersacademie.nl.

Bij inschrijving ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

NB: Annuleren
De training wordt gratis aangeboden. Bij annulering binnen twee dagen voor de eerste meeloopsessie, of bij niet komen zonder te annuleren, worden echter wél onkosten in rekening gebracht (€ 35,-). Omdat iedereen hiermee rekening houdt in zijn of haar planning is het erg vervelend als op het laatste moment alles moet worden gewijzigd of de gereserveerde plek zelfs niet wordt benut. Mocht je dus na aanmelding toch niet kunnen, neem dan tijdig contact met ons op.

Wij zien je aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet!
Overzicht