Xpert training CVRM voor Praktijkondersteuners

Op verzoek van verschillende praktijkondersteuners, bieden wij een praktijkgerichte en kwalitatief hoogwaardige CVRM Scholing aan: de Xpert-cursus Hart en vaatziekten, van De Baar Advies & Organisatie. Deze cursus is eerder aangeboden door Ketenzorg Friesland en met zeer veel enthousiasme ontvangen. We hebben nog budget kunnen vinden om een financiële tegemoetkoming te verstrekken voor praktijkondersteuners die de cursus nog niet konden of wilden bijwonen. Als je praktijk is aangesloten bij Ketenzorg Friesland krijg je een korting van 30%.  Het betreft een training van 2 dagen, je schrijft je dus voor beide dagen in.Doelgroep:          Praktijkondersteuners
Datum en tijd:    woensdag 15 mei 2019 van 14.00 - 21.15 uur én
                          woensdag 22 mei 2019 van 13.00 - 16.45 uur
Locatie:              Kantoor van Dokterszorg Friesland, K.R. Poststraat 70-72 in Heerenveen

Kosten:               € 416,50 (voor leden Ketenzorg Friesland)*
                           € 595,- (voor niet-deelnemers)
Sponsoring:         nee
Accreditatie:       9 (NVvPO en V&VN)
Docent:               Esther de Braal, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten

*   Bij niet tijdig annuleren of niet komen zonder te annuleren worden de volledige cursuskosten in rekening gebracht!

NB: De cursuskosten van € 595,-staan wel op uw inschrijfbevestiging. Na controle of u bent aangesloten bij Ketenzorg Friesland
worden de cursuskosten aangepast (naar € 416,50).

Inleiding
In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak van sterfte bij mannen. In 2012 stierven er ruim 39.000 Nederlanders aan HVZ. Dit is 28% van alle sterfte. Bij veel Nederlanders is sprake van risicofactoren voor het ontstaan van HVZ. Reductie van de genoemde risicofactoren kan cardiovasculaire ziekte en sterfte aanzienlijk verminderen.

Het doel van CVRM is het risico op HVZ zoveel mogelijk beperken/verlagen en het bevorderen van een optimale behandeling van patiënten met HVZ. Hierdoor kan het risico op eerste of nieuwe ziekte door HVZ en het risico op complicaties en sterfte als gevolg van HVZ worden verminderd.

Een van de primaire taken van een praktijkondersteuner is de rol bij het voorkomen en het behandelen van HVZ. De komende jaren worden meer en ook andere zorgtaken verwacht vanwege de komst van de ketenzorg CVRM. De complexiteit van de zorg neemt hierdoor o.a. toe en daarmee ook de complexiteit van de taken van de praktijkondersteuner.

Tijdens de Xpert-cursus Hart- & vaatziekten komen de volgende onderwerpen aan bod: cardiovasculair risicomanagement (primaire preventie), atriumfibrilleren, beroerte, hartfalen en perifeer arterieel vaatlijden. De sprekers zijn actief op het gebied van HVZ en zullen vanuit de theorie de doorvertaling naar de dagelijkse praktijk maken. De Xpert-cursus Hart- & vaatziekten is een interactieve en kleinschalige nascholing.

Inhoud
De Xpert-cursus Hart- & Vaatziekten bestaat uit 3 modules, verdeeld over 2 bijeenkomsten. Module 1 en 2 vinden op 1 dag plaats (2 dagdelen dus), module 3 (1 dagdeel) een week later. Per module wordt 3 uur effectief onderwijs aangeboden, totaal dus 9 uur onderwijs.

Onderwerpen:

Module 1 - CardioVasculair RisicoManagement

Het CVRM cursus onderdeel is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn CVRM van 2012 en de zorgstandaard. Aan bod komen identificatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met een verhoogd risico op hart- & vaatziekten. Aan de hand van boeiende casuïstiek worden de ins en outs beschreven.
De cursisten leren hoe het risico management geïndividualiseerd kan worden en hoe om te gaan met risicomanagement bij specifieke groepen: ouderen, jongeren, vrouwen, allochtonen, diabeten. Ook specifieke problematiek als polyfarmacie, medicatie bijwerkingen, therapie resistentie komen aan bod. Naast specifieke informatie over de medicamenteuze behandeling van hypertensie en hypercholesterolemie, bij patiënten zonder en met doorgemaakte hart of vaatziekte, is er ook veel aandacht voor lifestyle adviezen en begeleiding.

Module 2 - AtriumFibrilleren en Beroerte

Er is de laatste jaren veel nieuws op het gebied van atriumfibrilleren en beroerte. 1:4 mensen > 55 jaar ontwikkelt atriumfibrilleren en heeft hierdoor een 5 x zo grote kans op een herseninfarct. Tijdens deze avond wordt aan de hand van de nieuwe NHG standaarden atriumfibrilleren en beroerte ingegaan op de diagnostiek, behandeling en begeleiding van deze aandoeningen. Wat doe je als POH/PVK als je tijdens een reguliere controle atriumfibrilleren tegenkomt? Wat zijn belangrijke aandachtspunten om op te letten tijdens je spreekuur? Hoe herken je atriumfibrilleren? Na deze cursus ben je op to date en heb je handvatten voor de begeleiding in de dagelijkse praktijk

Module 3 - Hartfalen en Perifeer Arterieel Vaatlijden

In het huidige zorgsysteem zal er steeds meer gevraagd gaan worden van de eerste lijn. Ook hartfalen (als aandoening en/of als comorbiditeit) zal vaker behandeld moeten gaan worden in de huisartsenpraktijk, hoe gaan we er mee om? Wat zijn de valkuilen en handvatten? Perifeer arterieel vaatlijden heeft met het verschijnen van de nieuwe standaard in 2014 een meer praktische insteek gekregen. Wat betekent dit voor de praktijk? Wat zijn de belangrijke ins en outs? Wat zijn de belangrijke beweegredenen?

Programma

woensdag 15 mei 2019
14.00 - 17.15 uur  deel 1 (met korte pauze tussendoor)
17.15 - 18.00 uur  eenvoudige maaltijd
18.00 - 19.30 uur  deel 2a
19.30 - 19.45 uur korte pauze
19.45 - 21.15 uur deel 2b

woensdag 22 mei 2019
13.00 - 13.30 uur  lunch
13.30 - 16.45 uur deel 3 (met korte pauze tussendoor)

Inschrijven
Je kunt je hieronder aanmelden. Heb je al een inlogcode, klik dan op de vermelde datum onder het rode balkje met ‘Overzicht’. Onder ‘vrij’ kun je zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Heb je nog geen inlogcode, vraag deze dan aan via de link onderaan de pagina onder ‘contact’. 

Annulering
Bij annulering na de annuleringstermijn, of bij niet aanwezig zijn zonder je af te melden, worden echter de volledige kosten in rekening gebracht. Ketenzorg Friesland heeft die kosten dan namelijk al wel gemaakt. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Wij zien je aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet!
Overzicht