Ziektelastmeter

Inleiding en inhoud

Om het begrip "ziektelast" zo goed mogelijk te kunnen definiëren is een meetinstrument ontwikkeld waarmee ziektelast op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden aangegeven. Gebruik van deze ziektelastmeter leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van de COPD-patiënt. In deze nascholing gaan we naast een theoretisch gedeelte daadwerkelijk achter de laptop/tablet oefenen met de ziektelastmeter door middel van casuïstiek.

Belangrijk: in dit verband verzoeken wij u uw laptop / tablet mee te nemen. Wilt u erop letten dat deze is opgeladen? Want opladen is lastig op locatie te realiseren met 18 deelnemers. Dank voor uw medewerking!

Doelgroep

HA en POH

Datum en locatie

22 mei 2019 op het Stafkantoor van Dokterszorg Friesland in Heerenveen

Tijd

17.45 - 20.30 uur

Prijs

€ 95,00 - voor leden van Ketenzorg Friesland. Niet-leden betalen € 135,-.

Sponsoring

-

Accreditatie

2 punten

Docent

Frederik van Gemert


Doelstelling

Na deze cursus kunt u, met behulp van de ziektelastmeter, een beter onderbouwde, professionele afweging maken inzake de ernst van de COPD bij uw patiënt(en), waarbij klinische parameters, subjectief welbevinden en de wens van de patiënt worden meegewogen.

Programma

17.45-18.15 uur

Ontvangst met een eenvoudige maaltijd

18.15-19.15 uur

Eerste deel van de cursus

19.15-19.30 uur

Pauze met kopje koffie

19.30-20.30 uur

Tweede deel van de cursus

Inschrijven

Bij inschrijving gaan u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht