Accreditatie overige groepen

Criteria scholingen 

De criteria waaraan de scholing moet voldoen, tarieven en procedures en de noodzakelijke formulieren  om de accreditatie aan te vragen, kunt u bij Doktersacademie opvragen.

Voor vragen over accreditatie van scholing, kunt u contact met ons opnemen via accreditatie@doktersacademie.nl.

Disclosure dia

Het is verplicht om, als organisator van scholing, uw spreker(s) te wijzen op het gebruik van de disclosure dia. Hierbij geeft de spreker inzicht in zijn of haar belangen met de farmaceutische industrie. Deze dia kunt u hier downloaden, (laten) invullen en gebruiken in presentaties.

Logo's:
Recent is er in het overleg tussen ABC1, NHG en LHV  besloten dat er per 1 januari 2024 geen logo’s van de aanbieder/sponsor meer op de slides getoond mogen worden met uit zondering van de disclosure slide en de eerste of laatste slideToelichting: “Het accreditatieteam alsmede de NHG en LHV is van mening dat gebruik van logo’s (mogelijk) onder reclame valt. Het team acht het niet wenselijk en niet werkbaar om hierin een grijs gebied aan te houden, d.w.z. het ene logo wel toe te staan en het andere niet. In principe vragen wij dus iedere aanbieder om logo’s te verwijderen en enkel te tonen aan het begin en/ of einde van de scholing en eventueel ook op de disclosure dia. Wij verzoeken u daarom de logo’s en namen van ( aanbieder, sponsor……..) op de tussenliggende dia's te verwijderen en in het vervolg hier bedachtzaam op te zijn.”