Accreditatie scholingen

Doktersacademie Friesland biedt zoveel mogelijk geaccrediteerde nascholingen aan. Ook andere aanbieders van nascholingen voor de huisartsenzorg kunnen accreditatie van hun nascholingen aanvragen bij Doktersacademie. Voor het aanvragen van accreditatie gelden vaste procedures, randvoorwaarden en tarieven. Deze kunt u met de noodzakelijke formulieren  aanvragen via de afdeling accreditatie van Doktersacademie. Doktersacademie hanteert dezelfde tarieven als het College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH).

Accreditatie nascholingen voor huisartsen

Doktersacademie Friesland heeft een zogenaamde Instellingsaccreditatie IA 06. Dit betekent dat Doktersacademie scholing mag accrediteren voor het ABC1 register (artsen verstandelijk gehandicapten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde en de ABAN voor andere specialisten, mits het algemene en dus niet vakinhoudelijke scholing voor een specifieke specialisatie betreft). Of de scholing in aanmerking komt voor accreditatie en zo ja, voor hoeveel punten, beoordeelt de onafhankelijke Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM). De PAM is via Doktersacademie Friesland te bereiken. 

Accreditatie nascholingen doktersassistentes

Doktersacademie Friesland heeft een instellingsaccreditatie van het CADP (accreditatie voor doktersassistenten) waarmee wij de nascholingen voor de doktersassistentes mogen accrediteren. Vanzelfsprekend dienen de nascholingen wel aan de kwaliteitseisen van het CADP te voldoen.

Accreditatie specialisten en andere disciplines in de zorg

Voor vakinhoudelijke nascholing van andere specialisaties kan ook accreditatie worden aangevraagd. De PAM kan hierbij niet beoordelen of de nascholing in aanmerking komt voor accreditatie en zo ja, voor hoeveel punten. Deze aanvragen worden daarom doorgestuurd naar de betreffende wetenschappelijke verenigingen. Elke vereniging beoordeelt zelf de nascholing en hanteert hiervoor ook eigen tarieven. Raadpleeg voor hun procedures en tarieven de websites van de betreffende wetenschappelijke verenigingen of informeer via Doktersacacademie, afdeling accreditatie.  

Disclosure dia 

Sinds 1 januari 2014 is het verplicht dat elke spreker tijdens zijn presentatie een zogenaamde 'disclosure dia’ laat zien, waarbij de spreker inzicht geeft in de eventuele belangen die er spelen met de farmaceutische industrie. Deze disclosure dia kunt u opvragen via de Doktersacademie. U kunt deze dia zelf verder (laten) invullen. Doktersacademie ziet erop toe dat deze dia gebruikt wordt.