Algemene voorwaarden

Inschrijving

Inschrijving voor cursussen kan door middel van het aanmelden via de website. Heeft u nog geen inlogaccount, dan verzoeken wij u die aan te maken via onze website. Bent u de inlogcode vergeten? Dan verzoeken wij u dit per e-mail aan ons door te geven:  info@doktersacademie.nl. 

De sluitingsdatum is doorgaans vier weken voor de cursusdatum. Mocht de cursus nog niet vol zijn, dan kunt u tot de dag voorafgaand aan de cursus nog inschrijven.
Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail van de cursus(sen) waarop u bent ingedeeld.

Is de cursus vol?  U kunt op een reservelijst worden geplaatst. In geval van afmeldingen wordt u dan gebeld  of per e-mail  (op volgorde van binnenkomst) met de vraag of u nog wilt meedoen. Als de reservelijst erg lang is, zal overwogen worden of er een herhaling van die betreffende cursus zal plaatsvinden.

Kosten en betaling

De kosten van de nascholing staan altijd vermeld op de website en in de uitnodiging. Door u in te schrijven via de website,  machtigt u Doktersacademie Friesland om  voor de betreffende cursus het inschrijfgeld van de door u te volgen cursus te incasseren na afloop van de cursus. Als u bezwaar heeft tegen een automatische incasso, dan kunt u hierover contact met ons opnemen per e-mail. Wij kunnen u dan op uw verzoek een factuur sturen naar het door u opgegeven factuuradres. Hiervoor brengen wij geen extra kosten in rekening. Het bankrekeningnummer van Doktersacademie Friesland is NL38 RABO 012.98.95.466.

Annulering

Annulering is mogelijk vanaf het moment van inschrijving, tot uiterlijk twee weken vóór aanvang van de cursus. Bij annulering is restitutie van de cursusgelden mogelijk, verminderd met € 25,00 administratiekosten. Annulering kan uitsluitend schriftelijk per e-mail of post, gericht aan  Doktersacademie. Als datum geldt de datum dat Doktersacademie uw schriftelijke annulering ontvangt. Binnen twee weken voor aanvang van de cursus vindt geen restitutie meer plaats. In overleg is het wel mogelijk om een andere cursist uw plaats te laten innemen. Bij meerdaagse cursussen kan alleen worden geannuleerd voor de hele cursus (minimaal twee weken voor aanvang van de cursus). Omdat het niet mogelijk is halverwege een meerdaagse cursus een nieuwe cursist in te delen, is Doktersacademie genoodzaakt deze annuleringsregeling toe te passen. Het cursusgeld zal in deze situatie niet (ook niet gedeeltelijk) worden gerestitueerd. Bij inschrijving gaat u automatisch akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Voor sommige nascholingen gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Deze zullen in dat geval in de uitnodiging van de betreffende cursus worden vermeld. Als in de uitnodiging geen afwijkende annuleringsvoorwaarden worden genoemd, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven genoemd.

U kunt hier de Algemene voorwaarden met klachtenregeling in pdf downloaden.