Menu

College voor Accreditatie Huisartsen - CvAH

Het College voor Accreditatie Huisartsen volgt de regelgeving van het landelijk Accreditatie Overleg van erkende specialismen, maar hanteert ook aanvullende regels. Voor accreditatie van programma’s (cursorische nascholing, congressen, symposia etc.) hanteert het CvAH het beoordelingskader van het Accreditatieoverleg.
Indien van toepassing heeft het CvAH dit gespecificeerd in het beoordelingskader Cluster 1.
Voor de accreditatie van individuele nascholing (e-learning, schriftelijk, CD) hanteert de CvAH nog aanvullende criteria.

Aanbieders die accreditatie aanvragen bij de CvAH, stemmen in met de volgende voorwaarden:

  • Algemene voorwaarden accreditatieoverleg
  • Aanvullende voorwaarden CvAH

Klik hier voor de link naar de site van CvAH.

Menu