Klachten

De medewerkers van de Doktersacademie en de betrokken huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten, doen hun uiterste best om zo goed en zo snel mogelijk in te spelen op uw vragen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de inhoud of de gang van zaken tijdens een nascholing, of over de manier van handelen van een van onze medewerkers. U heeft het recht daarover te klagen.

Voor eeen onafhankelijke behandeling van klachten, neemt de Doktersacademie een onafhankelijke klachtenfunctionaris in de arm. Zij zal contact opnemen met de betrokkenen en proberen de klacht op een bevredigende manier af te handelen en het vertrouwen te herstellen. Daarnaast proberen wij de oorzaken van klachten op te sporen en waar mogelijk weg te nemen. Zo kunnen we herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op de behoefte van onze klanten.

Wat kunt u doen met uw klacht?
Als u niet tevreden bent, dan kunt u dit het beste direct kenbaar maken. Bij voorkeur zien we dat de betrokken medewerker en u het probleem samen bespreken. Indien u dit bezwaarlijk vindt, of u komt er samen niet uit, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris. Deze informeert u over de ontvangst van uw klacht en de verdere gang van zaken. U ontvangt binnen een paar dagen een bevestiging van ontvangst van uw klacht . Uw klacht wordt vervolgens binnen twee weken in behandeling genomen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Zij onderzoekt uw klacht en probeert samen met u tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris voor Doktersacademie Friesland is mevrouw Kaat Vink. Zij is tevens klachtenfunctionaris voor Dokterswacht Friesland.

U kunt uw klacht sturen naar:
Doktersacademie Friesland
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 819, 8440 AV  Heerenveen
e-mail: klachten@dokterswacht.nl

Kosten
De klachtenregeling is kosteloos. De Doktersacademie brengt hiervoor geen kosten in rekening. Eventuele kosten die u zelf maakt zijn voor eigen rekening.

Privacy
Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De Doktersacademie en de klachtenfunctionaris hebben geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig met uw privacy om.

U kunt hier de Algemene voorwaarden met klachtenregeling in pdf downloaden.