Klinische commissies ziekenhuizen

Ziekenhuizen organiseren regelmatig refereerbijeenkomsten en cursussen voor huisartsen en specialisten samen. Hiervoor kan accreditatie worden aangevraagd. Als de scholing algemeen van aard is en niet vakinhoudelijk (volgens een bepaald specialisme), kan accreditatie worden aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, sociaal geneeskundigen én specialisten, kunnen dan accreditatiepunten ontvangen. 

ABAN-criteria 

Algemene scholing en daarmee niet vakinhoudelijk dient aan de ABAN-criteria te voldoen. Als de scholing wel medisch inhoudelijk van aard is, kan accreditatie worden aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Scholing dient dan in elk geval aan de criteria te voldoen van het ABC1. Doktersacademie kan accreditatie aanvragen als ook aan de criteria van de Stichting Deskundigheidsbevordering Huisartsen Friesland (SDHF) wordt voldaan. U kunt de noodzakelijke formulieren, de criteria en procedure downloaden. Na afloop van de bijeenkomst kunt u het verslag en de ingescande presentielijst mailen naar accreditatie@doktersacademie.nl.

Disclosure dia

Het is verplicht om, als organisator van scholing, uw spreker(s) te wijzen op het gebruik van de disclosure dia. Hierbij geeft de spreker inzicht in zijn of haar belangen met de farmaceutische industrie. Deze dia kunt u hier downloaden, (laten) invullen en gebruiken in presentaties.