Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit staat bij Doktersacademie Friesland voorop. Doktersacademie werkt met werkgroepen die bestaan uit enthousiaste huisartsen, doktersassistenten, physician assistent (PA) en verpleegkundig specialisten. Zij bewaken de kwaliteit van de scholingen. 

Werkgroepen 

Diverse werkgroepen van Doktersacademie houden zich bezig met het maken en organiseren van nascholing gericht op hun eigen doelgroep. In elke werkgroep zitten deskundigen op het gebied van onderwijs die de kwaliteit van de betreffende scholing bewaken. Kaderartsen en Erkende Kwaliteitsconsulenten (EKC) zijn hiervoor bevoegd. Deze bevoegdheid houden zij jaarlijks actueel via bijscholingen. De EKC en kaderarts staan geregistreerd bij het College voor Huisartsen met een Bijzondere Bekwaamheid (CHBB).

Zelf accreditatie afhandelen 

Voor de doelgroepen ‘huisarts’ en ‘doktersassistenten’ heeft Doktersacademie een eigen instellingsaccreditatie. Voor deze deelnemers kunnen we dan ook zelf de accreditatie afhandelen. Doktersacademie wordt hiervoor getoetst door de kwaliteitsregisters van deze doelgroepen. Voor elke cursus wordt accreditatie aangevraagd, waardoor ook externe (onafhankelijke) deskundigen de kwaliteit van de cursus beoordelen. Bij het ontwikkelen van cursussen voor huisartsen wordt uitgegaan van de 7 competenties van de huisarts volgens het CanMEDS model. Zie voor meer informatie hierover het beleidsplan van Doktersacademie Friesland . 

Landelijke ontwikkelingen  

Doktersacademie Friesland houdt de landelijke ontwikkelingen bij via de Friese Huisartsenvereniging (FHV), Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), InEen (belangenorganisatie voor de eerste lijn) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG).

Disclosure dia en belangen farmaceutische industrie

Sinds 1 januari 2014 is het verplicht dat elke spreker tijdens zijn presentatie een zogenaamde 'disclosure dia’ laat zien, waarbij de spreker inzicht geeft in de eventuele belangen die er spelen met de farmaceutische industrie. Deze disclosure dia kunt u hier downloaden. U kunt deze dia zelf verder (laten) invullen. Doktersacademie Friesland zal op het gebruik van deze dia toezien.