Kwaliteitsbeleid

Kring Friesland van de LHV, de FHV, stelt zich ten doel om continu en systematisch de kwaliteit van de huisartsenzorg te bevorderen. Waar mogelijk wordt hierbij samengewerkt met partners in de eerste en tweede lijn. Doktersacademie Friesland is opgericht op initiatief van de FHV. Zij komt voort uit de organisatie van Dokterswacht Friesland.

 

De FHV heeft de organisatie van kwaliteit en nascholing uitbesteed aan Doktersacademie Friesland. Verschillende werkgroepen onder de Doktersacademie houden zich bezig met het maken en organiseren van nascholing voor de eigen doelgroep. In elke werkgroep zitten deskundigen op het gebied van onderwijs (kaderartsen en/of EKC’en) die de kwaliteit van de betreffende cursussen bewaken. Kaderartsen en EKC’en moeten hiervoor een bevoegdheid halen en moeten deze bevoegdheid ook jaarlijks actueel houden via bijscholingen. De EKC’en en kaderartsen staan geregistreerd bij het College voor Huisartsen met een Bijzondere Bekwaamheid (CHBB). Ook wordt voor elke cursus accreditatie aangevraagd, waardoor ook externe (onafhankelijke) deskundigen de kwaliteit van de cursus beoordelen. Bij het ontwikkelen van cursussen voor huisartsen wordt uitgegaan van de 7 competenties van de huisarts volgens het CanMEDS model. Zie voor meer informatie hierover het beleidsplan van Doktersacademie Friesland

 

De Doktersacademie houdt verder de landelijke ontwikkelingen bij via o.a. LinkH, het NHG en de LHV. Zij vertaalt deze ontwikkelingen naar de regio.

Beleidsdocument Doktersacademie Friesland BV

Visiedocument NHG/LHV/LinkH