Kwaliteitscommissie Doktersacademie v/h Stichting Deskundigheidsbevordering Huisartsen Friesland (SDHF)

Voorheen was de taak van de SDHF namens de Friese Huisartsen Vereniging (FHV) het kwaliteitsbeleid voor de Friese huisartsen te ontwikkelen en nascholing te (laten) organiseren. Sinds de oprichting van de Doktersacademie is de functie van de SDHF enigszins veranderd en functioneert de SDHF nu als Kwaliteitscommissie voor de Doktersacademie. De tenaamstelling is gewijzigd van SDHF in Kwaliteitscommissie. (Om verwarring met de kwaliteitscommissie van de Dokterswacht te voorkomen kan hierbij de toevoeging DAF voorkomen.) Qua samenstelling is de commissie grotendeels gelijk gebleven. Verschillende werkgroepen houden zich onder de Kwaliteitscommissie bezig met de inhoud van de verschillende nascholingen. Dit zijn de WDH, de Texelcommissie, de WD-POH en de WD-DA. Doktersacademie Friesland is op initiatief van de FHV opgericht om de Kwaliteitscommissie te ondersteunen bij kwaliteit en nascholing en organiseert onder toezicht van de Kwaliteitcommissie verschillende nascholingen.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de SDHF bestaat momenteel uit 5 huisartsleden, de voorzitter, Michiel Eggink, is benoemd door de FHV. De overige leden zijn de voorzitters van de WDH (Fernanne Verhoeven), de voorzitter van de Texelcommissie (Douwe van der Weide), de voorzitter van de WD PA&VS (Gerben Wieringa), de voorzitter van de WD-POH GGZ (Ietje de Vries/Janet Gietema) en de voorzitter van de WD-DA (Gerard Donker). Zij vergaderen 3 à 4 keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn ook de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) Henk Stelma, Liesbeth van Albada en Marijke Lens van de Doktersacademie aanwezig.
U kunt contact op nemen met de kwaliteitscommissie via info@doktersacademie.nl.

Voor welke taken staat de Kwaliteitscommissie?
De Kwaliteitscommissie volgt de landelijke kwaliteitsontwikkelingen (via LHV, LinkH, NHG en KNMG) en vertaalt deze naar de eigen regio. Welke onderwerpen zijn van belang voor de huisartsen in Friesland, hoe kunnen zij hiermee aan de slag en wat moeten ze hiervoor doen? Hoort hier ook (na-)scholing bij? Welke prioriteiten worden in deze regio gesteld? Hoe kunnen de huisartsen zo worden gefaciliteerd dat zij de ontwikkelingen kunnen volgen? U kunt hierbij ook denken aan de doorontwikkeling van de functies POH en Doktersassistente.