Organisatie

Doktersacademie Friesland is onderdeel van Dokterszorg Friesland BV.  Doktersacademie is opgericht op initiatief van de Friese Huisartsenvereniging (FHV) om professionals binnen de huisartsenzorg en zorgpartners in Friesland te ondersteunen bij nascholing. 

Inspireren, ontmoeten en vernieuwen

Doktersacademie Friesland zet elk jaar weer in samenwerking met de werkgroepen een vernieuwend aanbod aan scholingen neer. De scholingen werken inspirerend voor de deelnemers en zijn zeer geschikt als ontmoetingsplek wat natuurlijk ook goed is voor de samenwerking. Want voor goede zorg is het belangrijk dat zorgverleners elkaar kennen en elkaar weten te vinden.

 

Verzorgen nascholing en accreditatie

Doktersacademie Friesland verzorgt bij- en nascholing voor huisartsen en alle partners die in en met de eerste lijn samenwerken. Daarnaast verzorgt Doktersacademie de scholingen van Dokterswacht Friesland , Doktersdiensten Friesland  en Ketenzorg Friesland . Voor externe zorginstellingen organiseert Doktersacademie diverse incompany trainingen of scholingen op maat. Ook de accreditatie van de in Friesland georganiseerde scholingen verzorgen wij.

Scholing tegen lage kosten

Doktersacademie Friesland heeft geen winstoogmerk. Scholingen worden tegen lage kosten aangeboden aan professionals binnen de huisartsenzorg en aan de samenwerkingspartners binnen de zorg. De bijeenkomsten die we organiseren zijn in Friesland, waardoor de deelnemers weinig reistijd hebben.

Onderdeel Dokterszorg Friesland

Doktersacademie Friesland is een onderdeel van Dokterszorg Friesland BV.  Dokterszorg Friesland is een organisatie van en voor huisartsen. Enig aandeelhouder is de Friese Huisartsenvereniging (FHV). De FHV laat zich als aandeelhouder vertegenwoordigen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De Raad van Commissarissen (RvC) is verantwoordelijk voor het toezicht op Dokterszorg Friesland. Binnen Dokterszorg zijn er vier onderdelen: Dokterswacht, Ketenzorg, Doktersacademie en Doktersdiensten.