De Texelcommissie en de Texelcursus

De Texelcommissie bestaat uit negen Friese huisartsen en organiseert éénmaal per twee jaar de Texelcursus. De Texelcommissie die de Texelcursus in 2018 zal organiseren bestaat uit Douwe van der Weide, Jorrit Wijnstra, Frank Zwager, Margriet Folkeringa, Marjan Hoexum, Saapke Postma, Gerard Donker en Lieke Reuchlin. Ook voor 2018 zal Lianne van Mourik van UwZorgWeg ingehuurd worden door de Doktersacademie voor de  ondersteuning van de commissie bij de organisatie.

Bij de Texelcursus wordt vier weken lang eenzelfde programma gedraaid, waarbij er voor elke week meer dan 50 aanmeldingen zijn van Friese huisartsen. De Texelcursus is een nascholingscursus met kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

De data voor de komende Texelcursus 2018 worden nog vastgesteld: Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Texelcommissie.


Heeft u vragen betreffende de Texelcursus, de Texelcursus heeft een eigen e-mailadres: texelcursus@doktersacademie.nl