WD-DA - Werkgroep Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten

In het voorjaar van 2013 is de Werkgroep Deskundigheidsbevordering voor Doktersassistenten (WD-DA) gestart. De werkgroep bestaat uit:
-> Gerard Donker - huisarts te Heerenveen (voorzitter);
-> Hanneke Zonderland - doktersassistente te Heerenveen; 
-> Boukje Efdé-Keulen - doktersassistente in Joure;
-> Saapke Osinga - doktersassistente te Akkrum;
-> Thea de Jong - doktersassistente Vliegbasis Leeuwarden en bestuurslid NVDA afdeling Friesland.
-> VACATURE - we zijn op zoek naar een collega uit de regio Drachten! Heb je interesse om mee te denken
     in deze werkgroep neem dan contact met ons op via info@doktersacademie.nl.
De ondersteuning van de werkgroep wordt vanuit de Doktersacademie gedaan door Marijke Lens.

Begin 2014 heeft de werkgroep de zeer succesvolle scholingsmiddag "Met de assistente van.... En dan?" geïnitieerd.
Besloten is deze scholingsmiddag jaarlijks terug te laten komen. In 2017 is de middag gepland op donderdag 2 maart.

Doktersacademie Friesland heeft sinds eind 2013 instellingsaccreditatie voor KABIZ, het kwaliteitsregister voor o.a. doktersassistenten. Het KABIZ werkt nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Dokters Assistenten (NVDA). Meer informatie over de betreffende instanties kunt u vinden op de betreffende websites:

NVDA

KABIZ

Contact opnemen met deze werkgroep kan via info@doktersacademie.nl.