WD-KZF

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Ketenzorg Friesland – WD-KZF Ketenzorg Friesland (http://www.ketenzorgfriesland.nl/) is opgericht met als doel ketenzorg voor de 1e lijn gezondheidszorg in haar verzorgingsgebied te organiseren, te effectueren en verder te ontwikkelen. Daarnaast neemt KZF de regie bij het realiseren van een nauwe samenwerking binnen de bestaande regionale verbanden in de 1e en 2e lijn en is daarin gesprekspartner voor specialisten, professionals, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Ketenzorg Friesland is een BV met twee aandeelhouders, De Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland 60% (OHF) en De Stichting Regionaal Huisartsen Laboratorium Friesland 40% (http://www.hal-friesland.nl/news.php).

Op dit moment concentreren de activiteiten van KZF zich op de diagnosebehandelingcombinatie van Diabetes Mellitus type 2 (DBC DM2) en DBC Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). In de toekomst kan hier mogelijk de DBC Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) aan toe gevoegd worden.

Voor wat betreft de scholing zijn hier mooie en goede combinaties te maken.