WD-T-DWF

Op dit moment worden ook de mogelijkheden verkend voor de samenwerking met Dokterswacht Friesland.
Ook voor de doktersassistentes/triagistes van de Dokterswacht zal in de toekomst mogelijk een werkgroep worden samengesteld. Deelnemers aan deze werkgroep zouden bijvoorbeeld kunnen zijn een Locatiemanager, een medewerker P&O, een Regie-assistente of een triage-assistentes. Ook is het denkbaar een afvaardiging van de Dokterswacht aan te laten sluiten bij de WD-DA om qua de opleidingen te kijken welke combinaties er mogelijk zijn. Bijvoorbeeld de overdracht van de dag- naar de anw-zorg en andersom. Wellicht zijn er ook opties om gezamenlijk met de WD-POH nascholingen te organiseren en onderwerpen welke voor alle doelgroepen van de Doktersacademie interessant zijn en welke gecombineerd kunnen worden in symposia.

Een aantal assistentes van Dokterswacht Friesland welke werkzaam zijn èn in een dagpraktijk èn voor de Dokterswacht hebben al aangegeven hier graag in mee te denken. Nu de vraag aan de Doktersacademie in deze mogelijk concreter gaat worden kunnen zij op korte termijn verwachten dat de Doktersacademie een beroep op hen zal gaan doen!