Menu

WDH – Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen

De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisarten (WDH) heeft de taak om nascholing te ontwikkelen en te organiseren voor de huisartsen in Friesland. De Doktersacademie ondersteunt in dit proces en neemt de organisatie en coördinatie voor haar rekening. 

De kerngroep van de WDH bestaat uit Fernanne Verhoeven, Berith Coerts-Croonen en Margriet Folkeringa. Zij komen één maal per maand bijeen en worden dan ondersteund door Liesbeth van Albada, manager Doktersacademie. De voltallige WDH komt 2 tot 3 maal per jaar bijeen. De kerngroep wordt dan aangevuld met Clementine Dechesne (contact Nij Smellinghe), Inez Krikke en Jan Jansen (contact Antonius), Esther Adema (contact Sionsberg), Jan Woudstra (contact MCL) en Nils Nieboer (contact Tjongerschans). Namens de Doktersacademie sluiten Liesbeth van Albada en Marijke Lens bij de voltallige overleggen aan.

Elk lid heeft vanuit zijn of haar eigen specifieke deskundigheid een toegevoegde waarde binnen het totale bestuur en/of zijn contactpersoon met het regionale ziekenhuis. De leden hebben affiniteit met nascholen en wonen zelf ook regelmatig nascholingen bij op het gebied waarin zij gespecialiseerd zijn. De leden hebben bijvoorbeeld de basiscursus EKC (Erkend Kwaliteits Consulent) gevolgd (of zijn bereid deze te gaan volgen) en houden hun kennis daarna actueel, opdat hun aanpak innovatief en didactisch verantwoord blijft.
De huisartsleden nemen nu nog zitting in de werkgroep op vrijwillige basis.

Eénmaal per jaar sluit Henk Stelma, de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM), aan bij een WDH-overleg.

De WDH initieert en ontwikkelt nascholing ván, vóór en dóór huisartsen. Het nascholingsaanbod is deels gebaseerd op landelijke ontwikkelingen (die door de SDHF worden vertaald naar de eigen regio) en deels op de vraag vanuit het werkveld. Waar loopt de huisarts tegenaan in zijn of haar werk en welke nascholing is hierbij wenselijk? Welke werkvormen zijn hiervoor geschikt en hoe kan de nascholing worden vormgegeven? Suggesties voor nascholingsonderwerpen zijn altijd welkom!

U kunt contact opnemen met de WDH via info@doktersacademie.nl.


Menu