Werkgroepen en commissies

Doktersacademie Friesland werkt met werkgroepen deskundigheidsbevordering huisartsen,  doktersassistenten, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Daarnaast werken we met de Texelcommissie voor de Texelcursus. 

Texelcommissie

De Texelcommissie bestaat uit negen Friese huisartsen en organiseert  één maal per twee jaar de Texelcursus.

De commissie wordt ondersteund bij de organisatie van de Texelcursus door Lianne van Mourik van UwZorgWeg.

Bij de Texelcommissie wordt vier weken lang eenzelfde programma gedraaid, waarbij er voor elke week meer dan 50 aanmeldingen zijn van Friese huisartsen. De Texelcursus is een nascholingscursus met kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Texelcursus.
Vragen over de Texelcursus kunt u sturen aan: texelcursus@doktersacademie.nl

 

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH)

De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) initieert en ontwikkelt nascholing ván, vóór en dóór huisartsen. Het nascholingsaanbod is deels gebaseerd op landelijke ontwikkelingen en deels op de vraag vanuit het werkveld, bijvoorbeeld: 

  • Waar lopen huisartsen tegenaan in hun werk en welke nascholing is hierbij wenselijk? 
  • Welke werkvormen zijn hiervoor geschikt en hoe kan de nascholing worden vormgegeven? 

De leden van de werkgroep hebben affiniteit met nascholing en wonen zelf ook regelmatig nascholingen bij op het gebied waarin zij gespecialiseerd zijn. Ze hebben bijvoorbeeld de basiscursus EKC (Erkend Kwaliteitsconsulent) gevolgd (of zijn bereid deze te gaan volgen) en houden hun kennis daarna actueel, zodat hun aanpak innovatief en didactisch verantwoord blijft. De huisartsleden nemen op vrijwillige basis zitting in de werkgroep. 

De WDH heeft als taak om nascholing te ontwikkelen en te organiseren voor de huisartsen in Friesland. Doktersacademie ondersteunt in dit proces en neemt de organisatie en coördinatie voor haar rekening. De WDH komt 3 á 4 keer per jaar bij elkaar. En bestaat uit: 

  • leden die de regio’s rondom de ziekenhuizen in Friesland vertegenwoordigen
  • de PAM (Perifeer Accreditatiemedewerker) 
  • een kerngroep waaronder de voorzitter

Suggesties voor nascholingsonderwerpen zijn altijd welkom. U kunt contact opnemen met de WDH via  Doktersacademie.

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten (WD-DA)

In het voorjaar van 2013 is de Werkgroep Deskundigheidsbevordering voor Doktersassistenten gestart (WD-DA). De werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste doktersassistenten met een huisarts als voorzitter. Het ontwikkelen en organiseren van nascholing voor doktersassistenten in Friesland is de belangrijkste taak van deze werkgroep. En daarbij de kwaliteit van de aangeboden scholingen hoog te houden. Doktersacademie ondersteunt dit proces en neemt de organisatie en coördinatie voor haar rekening. Wij hebben een instellingsaccreditatie voor KABIZ, het kwaliteitsregister voor o.a. doktersassistenten. Het KABIZ werkt nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA). Contact opnemen met deze werkgroep kan via Doktersacademie.