Anders

Iedereen die bij- en nascholing wil organiseren voor o.a. huisartsen in Friesland, kan voor congressen, (mini)symposia, workshops en cursussen, accreditatie aanvragen. Indien mogelijk kunnen we gebruikmaken van onze instellingsaccreditatie, maar in elk geval kunnen we de accreditatie voor u aanvragen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Wij hanteren dezelfde tarieven als het College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH).

De criteria waaraan de scholing moet voldoen, tarieven en procedures kunt u rechts downloaden. Ook kunt u de noodzakelijke formulieren downloaden om de accreditatie aan te vragen.

Voor vragen over accreditatie van scholing, kunt u contact opnemen met accreditatie@doktersacademie.nl.

Disclosure dia
Sinds 1 januari 2014 is het verplicht om, als organisator van scholing, uw spreker(s) te wijzen op het gebruik van de disclosure dia. Hierbij geeft de spreker inzicht in zijn of haar belangen met de farmaceutische industrie. Deze dia kunt u hier downloaden, (laten) invullen en gebruiken in presentaties.