EKC en Toetsgroepen

Op deze pagina vindt u informatie die van nut is voor u als EKC voor deskundigheidsbevordering of zaken die verband houden met uw toetsgroep. Mocht u suggesties hebben voor informatie die hier van toegevoegde waarde is, dan horen we dat graag!

Gaia-administratieservice
U kunt uw accreditatie aanvragen voor de toetsgroepen indienen via Karin Meppelink (sdhfgaia@gmail.com). Wij zorgen ervoor dat de aanvragen zo spoedig mogelijk worden verwerkt. Onze PAM (Henk Stelma uit Ureterp) neemt ze dan in behandeling. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via info@doktersacademie.nl.
Aanvragen van ziekenhuizen en "derden" kunnen worden verzonden aan accreditie@doktersacademie.nl.

U kunt hier de nieuwe folder voor EKC en toetsgroepen downloaden.

Disclosure dia en belangen farmaceutische industrie
Sinds 1 januari 2014 is het verplicht dat elke spreker tijdens zijn presentatie een zogenaamde 'disclosure' dia laat zien, waarbij hij/zij inzicht geeft in de eventuele belangen die er spelen met de farmaceutische industrie.
Deze disclosure dia kunt u hier downloaden. U kunt deze dia zelf verder (laten) invullen. Als organisator van scholing bet u ervoor verantwoordelijk dat de spreker wordt gewezen op (het gebruik van) deze dia.

Voor informatie over accreditatie van toetsgroepen en de formulieren hiervoor, kunt u terecht op de pagina Accreditatie scholingen