MedewerkersLiesbeth van Albada - manager
Liesbeth heeft zich op verzoek van de FHV sinds september 2010 bezig gehouden met een onderzoek naar de “Jungle van de deskundigheidsbevordering” in Friesland. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de FHV in 2011 Dokterswacht Friesland opdracht gegeven de kwaliteit en deskundigheidsbevordering van de Friese huisartsen en gerelateerde zorgverleners te organiseren. Op 22 februari 2012 is de Doktersacademie officieel opgericht. Liesbeth houdt zich sindsdien voornamelijk bezig met het verder ontwikkelen van de Doktersacademie als organisatie, het initiëren en coördineren van deskundigheidsbevordering en beleidsmatige zaken waaronder kwaliteitsbeleid.

Marijke Lens – senior medewerker deskundigheidsbevordering
Marijke bood vanuit haar functie als secretaresse van Willem Groenevelt bij Dokterswacht Friesland al enige ondersteuning bij eerdere nascholingen. Na de startperiode van ondersteuning bij alle werkzaamheden die komen kijken bij het oprichten van een onderneming; ontwikkelen van de website, opstarten van diverse werkgroepen, plannen bijeenkomsten, de eerste cursussen, locaties en wat er verder nog allemaal bij komt kijken houdt Marijke zich nu bezig met alles rondom het organiseren van de nascholingen en symposia voor de diverse opdrachtgevers, de ondersteuning van de werkgroepen en het meedenken bij alle beleidsmatige zaken.


Janna Mijnheer - medewerker nascholing
Vanaf maart 2015 is Janna Mijnheer het Doktersacademie team komen versterken en ondersteunen bij alle administratieve en secretariële werkzaamheden rondom de organisatie van de verschillende nascholingen. Ook Janna zal regelmatig op verschillende locaties de Doktersacademie vertegenwoordigen bij de diverse nascholingen en andere door de Doktersacademie georganiseerde bijeenkomsten. Door deze uitbreiding van het team is er meer ruimte gekomen voor innovatie en doorontwikkeling van de Doktersacademie Friesland!


Karin Stuurman - trainer

Karin heeft haar achtergrond als triagist gecombineerd met haar opleiding opleidingskunde en ontwikkelt en verzorgt de triagetrainingen voor de doktersassistenten en andere functionarissen die te maken hebben met telefonische triage. Naast open cursussen triage, ontwikkelt zij ook cursussen op maat voor bijvoorbeeld huisartsenpraktijken of zorginstellingen. Op verzoek geeft zij incompany trainingen.

De Doktersacademie wordt ook ondersteund door Lianne van Mourik bij de organisatie van de Texelcursus en Karin Meppelink bij de toetsgroepen en accreditatieadministratie en vanuit Dokterszorg Friesland door meerdere collega’s van het stafkantoor. Voornamelijk Wietze Verduijn (financiën) en Hannah van der Veen (ICT) zijn regelmatig aanspreekpunt voor vakinhoudelijke ondersteuning.