Toetsgroepen

Deskundigheidsbevordering vindt ondermeer plaats in toetsgroepen. Toetsgroepen kunnen bestaan uit huisartsen uit een bepaalde regio, maar men kan ook een toetsgroep vormen met bekende huisartsen uit een andere regio. Er zijn verschillende vormen van toetsgroepen, zoals Farmacotherapeutisch overleg (FTO), diagnostisch toetsingsoverleg (DTO) of Balintgroepen (intervisie).

Met ingang van 1 januari 2009 heeft het College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten (CHVG) gesteld dat intercollegiale toetsing voor huisartsen een verplicht onderdeel moet zijn van de nascholingsactiviteiten. Dit houdt in dat per 5 jaar, 10 uur intercollegiale toetsing verplicht is gesteld. Zie onder beoordelingscriteria de voorwaarden. Deze verplichting geldt niet voor AVG’s. Het volledige document met alle regelgeving van het College voor Accreditatie Cluster 1, inclusief de definities van en regelgeving voor de verschillende soorten toetsgroepen, kunt u via de knop rechts downloaden. Hierin staan ook de criteria voor AVG's.

Als de toetsgroep is geregistreerd en wordt begeleid door een EKC, kunnen voor de toetsgroepbijeenkomsten accreditatiepunten worden gegeven. De formulieren en procedures hiervoor kunt u rechts downloaden.

De (GAIA)administratie voor de toetsgroep kan grotendeels worden uitbesteed. Hierover zijn afspraken gemaakt met Karin Meppelink, van secretariaatsbureau Meppelink in Assen.

Disclosure dia
Sinds 1 januari 2014 is het verplicht om, als organisator van scholing, uw spreker(s) te wijzen op het gebruik van de disclosure dia. Hierbij geeft de spreker inzicht in zijn of haar belangen met de farmaceutische industrie. Deze dia kunt u hier downloaden, (laten) invullen en gebruiken in presentaties