sluiten

Disclaimer

Website
De makers van deze site, onder verantwoordelijkheid van Dokterszorg Friesland en haar werkmaatschappijen, doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel, correct en zorgvuldig is. Desondanks accepteren wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de op deze site gepresenteerde informatie. Aan de weergegeven medische informatie kunnen geen rechten worden ontleend, ook al is deze met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ieder is zelf verantwoordelijk voor kritische reflectie op de aangeboden informatie.
De kwaliteit van de medische informatie is gebaseerd op de op dit moment bekende feiten naar de huidige stand van zaken binnen de huisartsgeneeskunde. Geen van de auteurs, informatieleveranciers of organisaties die toegang bieden tot deze site, zijn verantwoordelijk voor interpretatie, toepassing, e.d. van de op deze site geboden informatie. Het is de verantwoordelijkheid van iedere gebruiker van deze site, de aangeboden informatie zodanig te interpreteren of toe te passen dat dit hem of haar geen schade toebrengt.
Voor de gebruikers van het besloten gedeelte (indien van toepassing) is het van belang te realiseren dat de toegangscode voor de website strikt persoonlijk is en niet overdraagbaar. Indien misbruik wordt geconstateerd volgt ontzegging van de toegang tot het besloten deel.


E-mailberichten
De informatie in een e-mailbericht (inclusief informatie in bijlagen) van Dokterszorg Friesland Holding BV en/of haar werkmaatschappijen is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te vernietigen.
Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. De afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van het e-mailbericht als gevolg van het gebruik van e-mail.