Signaleren van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Het signaleren van huiselijk geweld hoort thuis bij iedereen die in zijn werk met kinderen en ouders in aanraking komt. Het algemene doel van de training is het ontwikkelen van een eenrste gevoeligheid voor zorgen rond kinderen en signalen van huiselijk geweld


Doelgroep

De Doktersassistente

Datum en locatie

22 november 2018 Stafkantoor Dokterszorg Friesland

Tijd

19.00-21.30 uur

Prijs

€ 55,00

Sponsoring

-

Accreditatie

Aangevraagd voor 2 punten

Docent

Monique Timmermans van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid


Inleiding en inhoud

Van de deskundige en bevoegde trainer leert u de signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te onderkennen. U doet kennis op over de omvang, oorzaak en ernst van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Doelstelling

In deze training leert u:
- welke signalen kinderen laten zien en wat de mogelijke oorzaken zijn
- bij wie u terecht kunt voor steun bij vermoedens van kindermishandeling
- welke dilemma's er spelen om een melding te doen
- wat de wettelijke stappen er zijn van de meldcode en hoe u deze kunt gebruiken
- wat Veilig Thuis voor u kan betekenen
- casuïstiek bespreken en bepalen hoe u de meldcode daarin kunt gebruiken

Programma

19.00 uur 

Ontvangst

20.00 uur

Pauze

20.15 uur

Hervatting van de training

21.00 uur

Einde

Inschrijven

Bij inschrijving gaan u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht