Aanpak ouderenmishandeling via e-learning

Inleiding en inhoud

Ouderenmishandeling is onacceptabel, maar helaas ook moeilijk herkenbaar. Vaak hebben zorgverleners hiervoor niet voldoende kennis. 
Dit is een basis cursus voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor ouderen. De e-learning is gebaseerd op de richtlijnen van het Steunpunt Huiselijk Geweld. 
U wordt uitgedaagd om na te denken over situaties van ouderenmishandeling in uw eigen (werk)omgeving en u denkt na over de concrete aanpak van ouderenmishandeling.
Meldcode
Deze module bestaat uit theorie met casuïstiek en een toets ter beeldvorming en reflectie. In deze module wordt uiteraard de meldcode behandeld:
dit is een stappenplan waarin is omschreven hoe men kan omgaan met signalen van ouderenmishandeling en het melden daarvan. Alle vijf stappen van het stappenplan komen aan bod. De module wordt afgesloten met een toets, bestaande uit tien meerkeuzevragen. Aan deze toets is geen score of verder gevolg verbonden: via de toets kan de cursist oefenen, waarbij de gegeven antwoorden direct op juistheid kunnen worden gecontroleerd.

Details
 

Doelgroep

Doktersassistent en Praktijkondersteuner

Link

Uiterlijk een week ná inschrijving ontvangt u een link met behulp waarvan u de e-learning kunt opstarten

Tijd

U volgt deze cursus wanneer het u uitkomt in uw eigen werkomgeving of thuis.

 

Prijs

€ 27,50

Sponsoring

-

Accreditatie

1 punt. Geaccrediteerd bij V&VN, NVvPO en bij NVDA/CADD.

Doelstelling

Na het volgen van deze module kan de cursist beschrijven welke vormen van ouderenmishandeling voorkomen, herkennen wat signalen van ouderenmishandeling zijn en uitleggen wat de meldcode bij ouderenmishandeling inhoudt. Bovendien kan de cursist een situatie van ouderenmishandeling aanpakken volgens het vijfstappenplan, waarbij ouderenmishandeling op de juiste plaats wordt gemeld.

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaan u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht