Akkrum cursus 2019

"New kids on the block"   , astma is meer dan je denktGeachte collegae

Geachte collegae,

Graag nodigen wij u uit voor de “Akkrum cursus 2019”. Het thema van de nascholing is: “New kids on the block, astma is meer dan je denkt” Na de geslaagde Akkrum cursus van vorig jaar, die in het teken stond van “the merchant of valves”, nodigen wij u graag uit voor het nieuwe programma van dit jaar. De Akkrum cursus wordt van huis uit georganiseerd door het Fries Cardiologen Genootschap. In de even jaren zullen zij dit blijven doen en in de oneven jaren is er ruimte voor een andere maatschap om een mooi programma aan u te presenteren. Dit jaar geven we de voorkeur aan het bovengenoemde thema.


Inhoud

Tijdens deze avond komen de volgende onderwerpen aan bod:
Friese lucht, zit daar een luchtje aan ? Iedereen haalt adem. Onze lucht is van levensbelang. Maar hoe gezond is onze lucht? Moeten wij ons in Friesland druk maken om luchtverontreiniging ?Een benauwd kind, wat wil je weten, wat hoor je, wat is de differentiaaldiagnose en hoe behandel je, als het astma (b)lijkt?
We zijn goed bekend met de klassieke allergische vorm van astma. Naast allergenen zijn er ook andere factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van astma. Zo zijn er subtypen van astma die ontstaan op volwassen leeftijd en zijn er nieuwe behandelopties bij gekomen.
De ARIA classificatie is opgesteld ter beoordeling van allergische rhinitis en de invloed op astma. Het gaat hierbij onder andere om de ernst van de allergische klachten maar uiteraard is ook een correcte beoordeling bij rhinoscopia anterior van belang. Tevens wordt een toelichting gegeven over desensibilisatie therapie en over

Doelgroep

Huisartsen

Datum en locatie

8 mei 2019, Locatie: Restaurant de Vrijheid, Sein pôlle 4 , 9001 ZS Grou

Tijd

17.15-21.45 uur

Prijs

Geen kosten aan verbonden

Sponsoring 

Ja. Sponsor Astra Zeneca

Accreditatie

aangevraagd voor 3 punten

Programma

17.15-17.45 uur

ontvangst met hapje en drankje

17.45-18.00 uur

opening, Niels Nieboer, huisarts te Heerenveen

18.00-18.30 uur

Friese lucht, zit daar een luchtje aan ?

18.30-19.15 uur

Lytse Pier heeft het benauwd

19.15-20.00 uur

pauze met maaltijd

20.00-20.45 uur

CARA was zo gek nog niet, nieuwe inzichten en ontwikkelingen in astma

20.45-21.30 uur

Is het een poliep, is het de concha of zie ik allergische rhinitis


21.30-21.45 uur

Samenvatting en afsluiting

Inschrijven

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht