Caspir portfolio voor hercertificeringDoelgroep:          Huisartsen en POH
Aanmelding:       via info@doktersacademie.nl
Kosten:                € 85,- per portfolio (voor medewerkers van huisartsen die lid zijn van de FHV)
Sponsoring:       nee

Ten behoeve van de hercertificering voor de CAHAG dient u per 3 jaar twee maal een module 6 te volgen (waarvan één keer mag worden vervangen door
Caspir Online). Daarnaast dient u opnieuw een portfolio in te leveren (net als bij de module 4, zie ook op de pagina van de Caspir cursus).
Deze keer gaat het echter om de laatste acht spirometrie-onderzoeken die u heeft uitgevoerd in de praktijk.

Eisen hercertificering Caspir
Inhoud portfolio voor hercertificering
Beoordelingsformulier spiro's

Wij sturen uw portfolio door naar de longfunctie analist ter beoordeling. Wij ontvangen het portfolio inclusief de beoordeling retour, de beoordeling wordt ingescand t.b.v. van uw nascholingsdossier en de uitslag doorgestuurd naar de CAHAG. Vervolgens ontvangt u het portfolio van ons retour. De kosten hiervoor zijn
€ 85,- (kosten longfunctie analist, porto- en administratiekosten).

Aanmelden
Wilt u een portfolio inleveren voor uw hercertificering, stuur dan een mail naar info@doktersacademie.nl. Wij maken uw inschrijving dan in orde.
Overzicht