Caspir portfolio voor hercertificeringDoelgroep:          Huisartsen en POH
Aanmelding:       via info@doktersacademie.nl
Kosten:                € 85,- per portfolio (voor medewerkers van huisartsen die lid zijn van de FHV)
Sponsoring:       nee

Ten behoeve van de hercertificering voor de CAHAG dient u per 3 jaar twee maal een module 6 te volgen (waarvan één keer mag worden vervangen door
Caspir Online). Daarnaast dient u opnieuw een portfolio in te leveren (net als bij de module 4, zie ook op de pagina van de Caspir cursus).
Deze keer gaat het echter om de laatste acht spirometrie-onderzoeken die u heeft uitgevoerd in de praktijk.

Eisen hercertificering Caspir
Inhoud portfolio voor hercertificering
Beoordelingsformulier spiro's

Wij sturen uw portfolio door naar de longfunctie analist ter beoordeling. Wij ontvangen het portfolio inclusief de beoordeling retour, de beoordeling wordt ingescand t.b.v. van uw nascholingsdossier en de uitslag doorgestuurd naar de CAHAG. Vervolgens ontvangt u het portfolio van ons retour. De kosten hiervoor zijn
€ 85,- (kosten longfunctie analist, porto- en administratiekosten).

Aanmelden
Wilt u een portfolio inleveren voor uw hercertificering, stuur dan een mail naar info@doktersacademie.nl. Wij maken uw inschrijving dan in orde.Onderzoek Qualify
Namens de CAHAG en Radboud UMC ontvingen wij het verzoek mee te werken aan het Qualify-onderzoek.

In opdracht van de CAHAG voert het Radboud UMC het Qualify onderzoek uit. Doel van dit onderzoek is het bepalen of het aantal spirometrie-onderzoeken dat  in de praktijk plaatsvindt invloed heeft op de kwaliteit van de spirometrie en zo ja hoeveel spirometrie-onderzoeken zouden er dan per jaar minimaal plaats moeten vinden. Dit voornamelijk om te kijken of het arbitrair gekozen aantal van 80 spirometrie-onderzoeken inderdaad noodzakelijk is om voldoende routine te verkrijgen om het onderzoek goed uit te kunnen voeren.

De Doktersacademie werkt hier graag aan mee. Wij zullen dus aan iedereen die een portfolio inlevert vragen mee te werken aan het onderzoek. Als u hier aan mee wilt werken willen we u vragen het onderstaande antwoordformulier in te vullen en ondertekend aan ons te retourneren. Wij zullen dan een scan maken van uw portfolio en deze, samen met het ingevulde formulier, doorsturen naar het Radboud UMC.

Hieronder een link naar de informatiefolder en het antwoordformulier betreffende het onderzoek:
- informatiefolder Qualify project
- Antwoordformulier Qualify project

Het ingevulde formulier kunt u met uw portfolio meesturen of mailen naar info@doktersacademie.nl.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Overzicht