Caspir basis cursus Module 5 - examen

Inleiding en inhoud

De CASPIR cursus is een praktische cursus, ontwikkeld door de CAHAG, over spirometrie in de eerste lijn. De cursus is bedoeld voor huisartsen en  praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts). Doelstelling is om, met behulp van spirometrie, patiënten met longklachten beter te kunnen helpen. De Caspircursus is door de meeste ketenzorggroepen verplicht gesteld om te mogen deelnemen aan de COPD/astma keten. Als u de Caspircursus met goed gevolg heeft afgerond, krijgt u een certificaat van de CAHAG. U bent dan officieel Caspir-geregistreerd. Om uw registratie te behouden, dient u uw kennis en kunde up- to-date te houden.  

Elke 3 jaar dient u zich te her-registreren. U bent er zelf verantwoordelijk voor tijdig de hercertificering te regelen
Dat kan door 2 keer in de drie jaar (nadat u het certificaat heeft behaald) een module 6 bijeenkomst bij te wonen en 1 x in de drie jaar een portfolio in te leveren óf Training on the Job te regelen. 

De Dokersacademie organiseert een paar keer per jaar de cursus Caspir module 6. U kunt er ook voor kiezen één keer per 3 jaar de Caspir online scholing volgen via de CAHAG en één keer module 6 te volgen. 

Voldoet u elke drie jaar aan de eisen, dan krijgt u van de CAHAG een HERcertificaat.

Details
 

Doelgroep

Huisarts en POH-S

Datum en locatie

Module 2 vond plaats 12 oktober 2023 op het kantoor van Dokterszorg Friesland in Heerenveen. Deze is dus geweest en Module 5 is daar vastgesteld op 18 april 2024.
Meer informatie over de modules vindt u hieronder.

Tijd

17.45 uur beginnen we met een maaltijd en om 18.15 uur start de cursus

Prijs

€ 550,00

Sponsoring 

Ja, Astra Zeneca

Accreditatie

9 punten

Docent

Longarts Kor Johan Koning, Kaderhuisarts Frederik van Gemert en Longfunctie analist Loes Fokkema

 

Modules


Module 1:   Doornemen van theorie via e-learning. U ontvangt ruim 2 weken vóór Module 2 begint een mail van de Doktersacademie over de toegang tot deze e-learning
Module 2:   Bijeenkomst op 12 oktober 2023.
                        - Begintoets
                        - Korte achtergrond van spirometrie
                        - Uitvoering spirometrie volgens de nieuwste ATS/ERS richtlijn
                        - Inhoud NHG Praktijkwijzer ten aanzien van spirometrie
                        - Start van de interpretatie
Module 3:    Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium                                                                                                                                 . 
Module 4:    In de praktijk vullen van een portfolio met eigen spirometrie-testen
                         Te beantwoorden vragen voor in het portfolio
                         Beoordelingsformulier voor spiro's
                         Beoordeling van portfolio door de longfunctieanalist  die u ontmoet bij Module 2
Module 5:    Avondnascholing en examen op 18 april 2024
                        - Voorbereiden Casus volgens vast format (zie onder bij 'Documenten CAHAG')
                        - Nabespreken van de praktijkvoorbeelden
                        - Interpretatie van de eigen casuïstiek
                        - Organisatie spirometrie
                        - Keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles
                        - Praktijkexamen en afsluitende kennistoets

Documenten CAHAG t.b.v. van de voorbereiding van de presentatie tijdens module 5

Format powerpointpresentatie
Instructie Spirometrie verwerken in Powerpoint
Voorbeeld Presentatie

 

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaan u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht