Cursus Levensreddende Handelingen - Carrousel 1

Inleiding en inhoud

Er komen diverse onderwerpen aan bod die door middel van scenario's worden uitgevoerd met ondersteuning van een LOTUS.
Deze cursus maakt deel uit van een carrousel. Dit tweede deel wordt vooraf gegaan door een eerste deel op 17 september 2020. U kunt ervoor kiezen om één van beide cursussen te volgen. U kunt er ook voor kiezen om beide cursussen te volgen. Als u ervoor kiest om beide cursussen te volgen én als uit de presentielijsten blijkt dat u inderdaad bij beiden aanwezig bent geweest, ontvangt u een korting van 10% op beide cursussen. Voor de goede orde: deze korting ontvangt u pas bij de facturering ná deze tweede cursus in oktober.
Tijdens deze cursus op 7 oktober komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Basisregels bij het verlenen van eerste hulp
  • Stoornissen in het bewustzijn
  • Stoornissen in de ademhaling
  • Stilstand van de bloedsomloop
  • Ernstige uitwendige bloedingen
  • Brandwonden
Details

Doelgroep

Doktersassistente

Datum en locatie

7 oktober 2020 op het Stafkantoor van Dokterszorg Friesland in Heerenveen

Tijd

Inloop met eenvoudige maaltijd om 17.30 uur - de cursus eindigt rond 21.15 uur

Prijs

€ 120,00

Sponsoring 

-

Accreditatie

-

Docent

Docent van Medprevent


Doelstelling

Na deze cursus reageert u sneller en meer adequaat op patiënten die in acute nood verkeren.

Programma

17.30-18.00 uur

Inloop met eenvoudige maaltijd

18.00-19.30 uur

Eerste deel van de cursus

19.30-19.45 uur

Koffie- en theepauze

19.45-21.15 uur

Tweede deel van de cursus

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaan u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht