Cursus Levensreddende Handelingen - Carrousel 1

Inleiding en inhoud

Er komen diverse onderwerpen aan bod die door middel van scenario's worden uitgevoerd met ondersteuning van een LOTUS. Deze cursus maakt deel uit van een carrousel. Dit eerste deel wordt gevolgd door het tweede deel dat op 7 oktober 2020 plaatsvindt. Beiden kunnen onafhankelijk van elkaar worden gevolgd. U kunt er ook voor kiezen om beide cursussen te volgen. Als u ervoor kiest om beiden te volgen én als uit de presentielijsten blijkt dat u inderdaad bij beiden aanwezig bent geweest, ontvangt u een korting op beide cursussen. Voor de goede orde: deze korting ontvangt u pas bij de facturering ná de tweede cursus van 7 oktober 2020.
Tijdens deze cursus op 17 september 2020 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Kneuzing en verstuiking
  • Ontwrichting en botbreuken
  • Oogletsels
  • Elektriciteitsongevallen
  • Letsels door koude/warmte
  • Verband- en hulpmiddelen
Details

Doelgroep

Doktersassistente

Datum en locatie

17 september 2020 op het Stafkantoor van Dokterszorg Friesland in Heerenveen

Tijd

17.30 uur inloop met een eenvoudige maaltijd. De cursus eindigt rond 21.15 uur.

Prijs

€ 120,00

Sponsoring 

-

Accreditatie

-

Docent

Docent van Medprevent


Doelstelling

Na deze cursus reageert u sneller en meer adequaat op patiënten die in acute nood verkeren.

Programma

17.30-18.00 uur

Inloop met eenvoudige maaltijd

18.00-19.30 uur

Eerste deel van de cursus

19.30-19.45 uur

Koffie- en theepauze

19.45-21.15 uur

Tweede deel van de cursus

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaan u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht