De nieuwe NHG standaard DM 2 2018

 

Doelgroep          

Huisartsen en Praktijkondersteuners

Datum en locatie 

dinsdag 11 september 2018 bij Staniastate in Oentsjerk
dinsdag 13 november 2018  bij Staniastate in Oentsjerk                 

Tijd    

17.30-21.30 uur

Prijs

€ 102,50   ( zorgverleners aangesloten bij Ketenzorg Friesland )

€ 145,-     ( zorgverleners niet aangesloten bij Ketenzorg Friesland) 

Sponsoring         

nee

Accreditatie      

3 punten ( KNMG, NVvPO, V&VN en VSR)

Docent              

Jan Woudstra, kaderhuisarts en een docent Langerhans


Inleiding en inhoud

De ontwikkelingen en inzichten bij de behandeling van diabetes mellitus staan niet stil. Dat maakt het noodzakelijk dat nationale en internationale behandelrichtlijnen regelmatig herzien worden. In juni 2018 is: "De nieuwe NHG standaard diabetes mellitus type 2" gepubliceerd.

De stappen in de behandeling zijn gewijzigd, en nieuwe therapieën zijn aan het behandelarsenaal toegevoegd. Om die ontwikkelingen mee te kunnen nemen in de behandeling van uw type 2 patiënten, heeft Langerhans in samenwerking met de Diabetes Huisartsen Adviesgroep (DiHAG) een nascholing ontwikkeld. In deze  nascholing voor huisarts en POH vormt casuïstiek de basis, en zal op een interactieve manier wetenschap en praktijk met elkaar verbonden worden.

Doelstelling

De cursist vergroot zijn/haar kennis van de belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd met betrekking tot de medicamenteuze behandeling van diabetes type 2 patiënten.

Programma

17.30-18.00 uur

eenvoudige warme maaltijd

18.00-19.30 uur

aanvang cursus

19.30-19.45 uur

koffie-, theepauze

19.45-21.30 uur

vervolg cursus

21.30 uur

einde cursus


Onderwerpen die aan bod zullen komen:

  • Stappenplan op grond van HbA1c
  • Achtergronden medicatie
  • De nieuwe stappen in medicamenteuze behandeling
  • Niet elke diabetes is diabetes type 2
  • Ook minder intensief behandelen mag (soms)
Inschrijven

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

 

 

 

Overzicht