E-learning Redux CAHAG

Inleiding en inhoud

Reducing Delay through edUcation in copd-eXacerbations (REDUX) kan helpen bij het optimaliseren van het management van longaanvallen bij COPD in de 1e lijn. Uit eerder onderzoek blijkt dat REDUX de tijd tussen het ontstaan van klachten, voorafgaande aan een longaanval, en het zoeken van hulp door de patiënt met 70% verkort kan worden.

Het sneller herkennen van vroege sympotomen en daarmee sneller behandelen kan zorgen voor een vermindering van de achteruitgang van kwaliteit van leven. Daarnaast kan het inzetten van REDUX ook een positief effect hebben op het zelfmanagement en de eigen regie van de patiënten. Deze e-learning module neemt u mee in het proces om REDUX in uw patiëntenzorg en praktijk te implementeren. 

Details

Doelgroep

huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige.

Prijs

€ 35,00 per deelnemer.   

Voormalig Catena en Dokterscoop deelnemers ontvangen een factuur voor bovengenoemd bedrag.

KZF leden ontvangen 30% korting, uitsluitend wanneer u zich heeft ingeschreven via Doktersacademie.

 

 Let op:  op de factuur staat nog het bedrag van€ 35,00.   Na controle of u KZF deelnemer bent, wordt het factuurbedrag aangepast.

Accreditatie

De deelnemer maakt een noodzakelijke slagingspercentage van 80%. Door CAHAG worden de accreditatiepunten na het slagen van de toets bijgeschreven in uw persoonlijk dossier bij de CAHAG en het kwaliteitsregister KNMG, NVvPO, V&VN

Accreditatiepunten

2 accreditatiepunten bij: KNMG, NVvPO, V&VN.

Doelstelling
  • Het leren over en herkennen van de (patho-)fysiologie van een minder ernstige en een ernstige exacerbatie bij COPD. 
  • Het kunnen uitleggen wat de verschillende exacerbatie varianten betekenen voor het te voeren beleid in de praktijk. 
  • Het, in samenspraak met de patiënt, kunnen opstellen van een exacerbatieherkenning- en actieplan. 
  • Het inzichtelijk krijgen van de eisen die het exacerbatiemanagement op organisatorisch gebied voor de eigen praktijk inhoudt en hoe dit te optimaliseren.
Programma

Na inschrijving ontvangt u van Doktersacademie een e-mail met uw vouchercode voor deze e-learning. 

(tijdsduur circa 1,5 - 2 uur)

  • Inleiding
  • Introductie van de module
  • Longaanval en de behandeling daarvan
  • Persoonlijk actieplan
  • Praktijkmanagement
  • Eindtoets (noodzakelijk slagingspercentage van 80%)
Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht