Energiemanagement en overprikkeling na COVID

Vermoeidheids- en overprikkelingsklachten komt heel vaak voor, onder meer als gevolg van COVID, maar ook na hersenletsel, whiplash, spierspanning, burnout, autisme. De ervaring is dat de patiënten met deze klachten erg zoekende zijn (met de huisarts) naar de beste manier van begeleiden/trainen/omgaan met deze klachten. 
Inleiding en inhoud

Uit onderzoek is gebleken dat een deel van de post-COVID-patiënten lange tijd nodig heeft om te herstellen. Zelfs volgens de normale trainingsschema’s bij de fysiotherapie wordt soms onvoldoende herstel waargenomen. Daarbij hebben patiënten vaak vemoeidheids- en overprikkelingsklachten. De overprikkelingsproblematiek komt heel vaak voor, bijvoorbeld als gevolg van covid, hersenletsel, whiplash, spierspanning, burnout, autisme, etc. De ervaring is dat de patiënten met deze klachten erg zoekende zijn (met de huisarts) naar de beste manier van begeleiden/trainen/omgaan met deze klachten.

Uit de richtlijnen die het afgelopen jaar zijn verschenen, blijkt dat belasting en belastbaarheid een belangrijke factor zijn in de behandeling bij post-covid. Ook het inspelen op en adequaat omgaan met overprikkeling is een belangrijk aspect.  In deze training worden de belangrijkste methodes hiervan uitgelegd in relatie tot herstel van COVID.

De docenten van deze workshop hebben veel ervaring met de integrale behandeling van post-COVID patiënten en ook met patiënten die als gevolg van andere diagnoses problemen hebben met energiemanagement en overprikkeling. Daarbij wordt onder meer via de ASITT-principes getraind.

Details
 

Doelgroep

huisarts, huisarts in opleiding, praktijkondersteuner

Datum en locatie

WEBINAR via ZOOM   op   21 apri  2022   19.15 - 21.15 uur

Prijs

€  45,00

Sponsoring 

n.v.t.

Accreditatie

ABC1 en NVvPO:  2 accreditatiepunten. 

Docent

Ynte Douma, fysiotherapeut en Ineke Jager, ergotherapeut. Revalidatie Friesland

Doelstelling
  • De deelnemers kunnen na de training hun huidige inzichten koppelen aan hun opgedane kennis over energiemanagement bij post-covid.
  • De deelnemers weten na de training hoe belasting en belastbaarheid zich verhouden tot post-COVID
  • De deelnemers weten na de training van behandelmethodieken die gebruikt kunnen worden voor energiemanagement bij post-COVID-patiënten
  • De deelnemers zijn na de training in staat om af te wegen naar welke paramedicus zij kunnen doorverwijzen bij post-COVID-patiënten

Heeft u een casus die u graag wilt bespreken?  U kunt deze van tevoren per e-mail opsturen naar Doktersacademie.  

Programma

 

Enkele dagen voor de scholing ontvangt u de inlogcodes voor Zoom

18.45 - 19.00 uur

digitale ontvangst in Zoom

19.00 - 21.00 uur

scholing

 

 

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht