Geneesmiddelen in het verkeer

Inleiding en inhoud

Het ROF vindt het erg belangrijk dat eerstelijns zorgverleners hun patiënten goed voorlichten over het gevaar van het rijden met medicijnen. Jaarlijks vallen er 33 tot 66 doden in het verkeer omdat mensen met medicijnen gaan rijden. Door patiënten goede informatie te geven, kunnen zorgverleners bijdragen aan de verkeersveiligheid. Om hen te ondersteunen in het geven van informatie en alternatieven bieden we de nascholing ‘Geneesmiddelen in het verkeer’. Daarin bespreken we hoe het rijden met medicijnen wettelijk is geregeld, hoe zorgverleners dit met hun patiënten kunnen bespreken en welke alternatieven er zijn.

In Friesland wordt deze nascholing aangeboden in combinatie met een ROSO-training en 3D-tripping.  Na de nascholing ‘Geneesmiddelen in het verkeer’ houden we dan een pauze waarin de deelnemers broodjes en soep krijgen. Daarna voor belangstellenden een ROSO-training en 3D-tripping. 

  • ROSO: een training Rijden Onder Speciale Omstandigheden,  op de baan met eigen auto
  • Een proefrit in een simulator ‘rijden onder invloed’ onder begeleiding van de Responsible Young Drivers, RYD
Details
 

Doelgroep

Physician Assistent en Verpleegkundig Specialist

Datum en tijd

26 september 2023  van 15.00 - 20.30 uur   (de scholing gaat door bij minimaal 12 deelnemers,  maximaal 16 deelnemers)

Locatie

VEC Drachten:   De Knobben 100, 9202 XJ Drachten

Prijs

€ 40,00 euro p.p.   (inschrijfkosten/administratiekosten)

Sponsoring 

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF), onderdeel van de provincie Friesland, biedt deze scholing gratis aan aan eerstelijns zorgverleners in Friesland.

Voor uw deelname betaalt u uitsluitend de inschrijfkosten/administratiekosten. 

Accreditatie

3 accreditatiepunten bij: ABC 1, KABIZ - Doktersassistenten (CADD van de NVDA), KABIZ - Farmaceutisch Consulent (NVFZ & Optimafarma), KNMP,  Kwaliteitsregister V&V,

LV POH-GGZ, NVvP, NVvPO, Register Verpleegkundig Specialisten, Register Zorgprofessionals

Docent

docent via Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Doelstelling

Om de zorgverleners te ondersteunen in het geven van informatie en alternatieven heeft de KNMP de Contra-indicatie Verkeersdeelname ontwikkeld, met specifieke adviezen per geneesmiddel. Artsen en medewerkers uit de huisartsenpraktijk kunnen patiënten op basis van deze adviezen helder en correct adviseren. Daarvoor is het wel nodig dat deze zorgverleners voldoende kennis hebben van de adviezen en juridische aspecten. Ook moet voor hen duidelijk zijn hoe men de adviezen duidelijk kan communiceren naar de patiënt en welke alternatieven ze kunnen bieden.

Na afloop van deze nascholing weten de deelnemers:

  • hoe geneesmiddelen de rijvaardigheid kunnen verminderen en waar ze kunnen opzoeken in welke mate een geneesmiddel de rijvaardigheid beïnvloedt
  • welke informatie ze hun patiënten moeten geven met betrekking tot verkeersdeelname en wat hun eigen verantwoordelijkheden hierbij zijn
  • welke zaken in hun eigen apotheekteam of huisartsenteam verbeterd kunnen worden ten aanzien van verkeersdeelname en hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Daarbij kennen ze de drie categorieën van potentieel rijgevaarlijke geneesmiddelen en de wetgeving met betrekking tot rijgeschiktheid.
Programma

14.45 - 15.00 uur

ontvangst met koffie/thee

15.00 - 18.00 uur

nascholing Geneesmiddelen in het Verkeer

18.00 - 18.30 uur

soep + broodjes

18.30 - 20.30 uur

voor belangstellende: 
- een training Rijden Onder Speciale Omstandigheden, ROSO, op de baan met eigen auto
- een proefrit in een simulator ‘rijden onder invloed’ onder begeleiding van de Responsible Young Drivers, RYD

 

 

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht