HRM in één dag

In één dag inzicht krijgen in de belangrijke onderdelen van personeelsmanagement in uw huisartsenpraktijk. Aan bod komen onder andere het werven en selecteren van nieuwe collega's, het voeren van functioneringsgesprekken, het motiveren en ontwikkelen van medewerkers, actief verzuimbeleid, wat staat er in de Cao's, en nog veel meer.
Inhoud

Tijdens de scholing wordt afwisselend plenair en in subgroepen gewerkt. Ook bekijken we een aantal korte video's.
Gedurende de dag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is personeelsbeleid, de HRM cyclus?
 • Wat is de meerwaarde hiervan in de praktijk?
 • Wat is FWHZ, Functiewaardering Huisartsenzorg ?
 • Werven en selecteren van nieuwe medewerkers.
 • Arbeidsvoorwaarden(cao).
 • Leidinggeven en motiveren van ( team) van medewerkers ( behoefteanalyse en collectieve ambitie).
 • Diverse gesprekken ( competentiegericht interviewen/ functionerings-/beoordeling/verzuim/voortgangsgesprek/exit- en blijfgesprek)
 • Arbo ( met de instrumenten Arbocatalogus en RI&E ) en ziekteverzuim.

Deelnemers worden vooraf gevraagd de CAO Huisartsenzorg te bekijken www.lhv.nl/cao. Ook wordt gevraagd vooraf situaties uit uw eigen praktijk aan te dragen via een intake vragenlijst.

Details 

Doelgroep

Huisartsen en praktijkmanagers

Datum en locatie

3 september 2019, Locatie Stafkantoor Heerenveen óf

7 november 2019, Locatie Stafkantoor Heerenveen

Tijd

13.00- 21.30 uur

Prijs

€ 250,-

Sponsoring 

nee

Accreditatie

6 punten

Docent

LHV :Geert Haentjens en Sonia Jennings


Leerdoel
 • U leert de goede keuzes te maken bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.
 • U leert op een juiste wijze de arbeidsvoorwaarden toe te passen
 • U leert diverse gesprekken te voeren voor o.a. het selecteren, functioneren, motiveren en behouden van medewerkers.

Programma

12.30-13.00 uur

Inloop met koffie/thee (geen lunch inbegrepen)

13.00-17.00 uur 

start programma

17.00-17.30 uur

eenvoudige maaltijd

17.30-21.30 uur

vervolg programma +afsluiting

Schrijf u direct in

Bij inschrijving gaan u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overzicht