Injectietechnieken

Doelgroep:             Huisartsen 
Datum:                   Wij organiseren deze cursus 2 x en wel op 24 september en op 19 november 2019           
T
ijd:                      17.00 - 21.30 uur (inclusief warme maaltijd)
Locatie:                 Beide cursussen vinden plaats op het Stafkantoor van Dokterszorg in Heerenveen
Aanmelding:          Onderaan de pagina kunt u zich aanmelden
Kosten:                  € 265,00 
Sponsoring:            nee
Accreditatie:          4 punten via het NHG
Docenten:              Jannes Hornstra en Marieke van de Ven
N.B.:                      Er is bij deze scholing slechts plaats voor 18 deelnemers


Wat is een StiP-cursus?
StiP staat voor ‘Standaard in de Praktijk’. Het zijn actuele en onafhankelijke nascholingen van een dagdeel, voor groepen van 10-18 huisartsen (met of zonder praktijkmedewerkers). De scholingen gaan over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk. Daarin komt met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde. 

Inhoud StiP-cursus Injectietechnieken?
Na het verschijnen van het Handboek Verrichtingen in de huisartsenpraktijk blijkt er behoefte te zijn aan het oefenen met deze verrichtingen alvorens ze in de eigen praktijk uit te kunnen voeren. Deze praktische cursus biedt u daartoe de mogelijkheid. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan het lichamelijk onderzoek en de indicatiestelling van onderstaande verrichtingen. 

  • Injectietechnieken schouder: Subacromiaal en Intra-articulair

  • Injectietechnieken hand/pols: Morbus de Quervain, CarpaalTunnelSyndroom, Trigger finger

  • Injectietechniek knie 

Programma

 vanaf 16.45 uur            Ontvangst

17.00 – 18.30 uur           Scholing deel 1 - theorie

18.30 – 19.15 uur           Pauze met eenvoudige warme maaltijd

19.15 – 21.30 uur           Scholing deel 2 - praktijk

Inschrijven

U kunt zich hieronder aanmelden. 

Bij inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.


Overzicht